TPHCM: Phê duyệt Đề án thành lập Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

UBND TPHCM vừa có quyết định về tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Theo đó, tại quyết định tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, UBND TPHCM cho phép tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Trong đó, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đều là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tại Lô P2 Khu tái định cư 38,4 ha, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM.

Trụ sở của Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tại địa chỉ số 53 đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

UBND TPHCM giao Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Đề án tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa theo hướng đảm bảo hoạt động của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị của 2 trường theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT và quy định của pháp luật; bàn giao trụ sở, con dấu, hồ sơ sổ sách và các loại hồ sơ khác có liên quan đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Trách nhiệm của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sau khi tổ chức lại là tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Bộ GD-ĐT về Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 10 chuyên cấp trung học phổ thông kể từ năm học 2024-2025, tiếp tục tổ chức các lớp không chuyên cấp trung học phổ thông (đã tuyển từ năm học 2023-2024 trở về trước) cho đến khi học hết lớp 12 và tổ chức các lớp cấp THCS (đã tuyển từ năm học 2023-2024 trở về trước) cho đến khi học hết lớp 9.

TDN.3.jpg
Học sinh tham gia bài khảo sát năng lực vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023-2024

Trách nhiệm của Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sau khi tổ chức lại là tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 6 và lớp 10 kể từ năm học 2024 - 2025.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, đồng thời Quyết định số 4072/QĐ-UBND (ngày 4-10-2002) của UBND TPHCM cho phép Trường THPT Trần Đại Nghĩa thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa hết hiệu lực kể từ ngày quyết định tách trường có hiệu lực.

Cùng ngày, UBND TPHCM có quyết định thành lập Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa trên cơ sở tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Sau khi thực hiện việc chia tách, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là trường công lập thuộc hệ thống trường chuyên cấp THPT dành cho học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học. Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Đây là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, chịu sự quản lý nhà nước của Sở GD-ĐT về số lượng người làm việc, định mức phân bổ kinh phí và chương trình giáo dục phổ thông.

Tương tự, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là trường công lập thuộc hệ thống trường phổ thông nhiều cấp học, là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, chịu sự quản lý nhà nước của Sở GD-ĐT về số lượng người làm việc, định mức phân bổ kinh phí và chương trình giáo dục phổ thông. Từ năm học 2027-2028 trở đi (sau khi hoàn thành phương án tổ chức lại về nhân sự và cơ sở vật chất), Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tham mưu UBND TPHCM giao quyền tự chủ tài chính sao cho mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên tăng dần.

Tin cùng chuyên mục