TPHCM thi hành kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh kịp thời nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên sai phạm hoặc đề nghị bố trí điều chuyển công tác cán bộ đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch. 

Ngày 12-1, Thành ủy TPHCM tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, việc thực hiện quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Tổ trưởng tổ 1374; Tô Quang Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

TPHCM thi hành kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 trường hợp

Báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải cho biết, trong điều kiện TPHCM phải thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TPHCM đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong năm 2021.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh kịp thời nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên sai phạm hoặc đề nghị bố trí điều chuyển công tác cán bộ đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch. 

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý nghiêm, kịp thời 10 cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên; khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây bức xúc trong nhân dân.

Trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật đối với 287 đảng viên, xử lý hình sự 14 trường hợp. 

TPHCM thi hành kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị, sáng 12-1-2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong thực hiện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM và ủy ban kiểm tra cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 193 tổ chức Đảng và 260 đảng viên. Qua đó đã xem xét thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 18 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật Đảng, có 121 đảng viên bị xem xét thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, có 54 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; đình chỉ sinh hoạt Đảng là 20 trường hợp; xử lý pháp luật là 19 trường hợp; xử lý hành chính là 17 trường hợp.

Nội dung vi phạm về thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; công tác cán bộ; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm pháp luật; vi phạm đạo đức, lối sống... 

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân 

Đồng chí Dương Ngọc Hải cho biết, việc xem xét, xử lý kỷ luật thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, trên cơ sở quan điểm xem xét toàn diện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị để xử lý đúng nội dung, tính chất, mức độ của vi phạm...

TPHCM thi hành kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị, sáng 12-1-2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải đánh giá, trong năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, có địa phương, đơn vị chưa chủ động nắm bắt thông tin để thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm; chất lượng các cuộc kiểm tra chưa cao. 

Trong thực hiện Quy định số 1374 còn một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động chỉ đạo xử lý vụ việc thuộc thẩm quyền của đơn vị. Việc phối hợp xử lý một số vụ việc giữa cấp huyện và tương đương với các cơ quan cấp thành phố có lúc chưa đồng bộ, chưa kịp thời.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Dương Ngọc Hải cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374, trong đó chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề nổi cộm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động kinh tế đảng để không xảy ra thất thoát tài sản của Đảng bộ thành phố; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực về quản lý đất đai, về trật tự xây dựng.

Ủy ban Kiểm tra cũng tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan kiểm tra của Đảng với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, báo chí và vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Song song với rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 kịp thời phát huy những mặt tích cực, cách làm hiệu quả và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém để đề xuất các giải pháp. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có sai phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong năm 2021, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận và chuyển 78 thông tin phản ánh về những vi phạm của các tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TPHCM xem xét, xử lý theo quy định; đã giải quyết 61/78 thông tin.

Tổ công tác cũng đã xử lý kỷ luật Đảng các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Trong đó, thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 45 đảng viên; đồng thời xử lý kỷ luật chính quyền đối với 46 trường hợp.

Tin cùng chuyên mục

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việt Nam và Thế giới

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.