TPHCM triển khai quy trình thực hiện “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” theo quy định mới

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TP Thủ Đức, 21 quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về hướng dẫn triển khai quy trình thực hiện chương trình chất lượng cao theo mô hình "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" trên địa bàn TPHCM. 

Theo đó, căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND (ngày 18-3-2022) do UBND TPHCM ban hành Quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao theo mô hình “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn triển khai quy trình thực hiện đối với cơ sở giáo dục lần đầu triển khai và cơ sở đã triển khai theo các quyết định trước đó.

Trong đó, đối với cơ sở giáo dục lần đầu triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế", thủ trưởng cơ sở giáo dục trực thuộc UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức lấy ý kiến tập thể cán bộ, viên chức nhà trường về chủ trương xây dựng Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế, sau đó dự thảo nội dung Đề án với một số nội dung cụ thể như mục tiêu, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Song song đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục tự tổ chức đánh giá, lập kế hoạch, có công văn đề xuất gửi Phòng GD-ĐT tham mưu UBND TP Thủ Đức, quận, huyện xem xét cho ý kiến thống nhất thực hiện Đề án xây dựng Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế, sau đó gửi Sở GD-ĐT TPHCM để tham mưu trình UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thực hiện chương trình.

Sau khi được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện phê duyệt, chỉ đạo và giảm sát thực hiện xây dựng Để án.

Sau khi được phê duyệt, vào đầu năm học, các trường công bố công khai điều kiện tuyển sinh và mức thu cụ thể để phụ huynh học sinh biết thực hiện. Hàng năm, cơ sở giáo dục tiến hành tự đánh giá, rà soát kết quả thực hiện và báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp.

Đặc biệt, khi kết thúc lộ trình thực hiện Đề án đã được phê duyệt (cụ thể là năm thứ 3 đối với bậc mầm non, năm thứ 5 đối với bậc tiểu học, năm thứ 4 đối với cấp THCS), các cơ sở giáo dục phải chủ động rà soát các tiêu chí, gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị công nhận trường "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" trình cơ quan quản lý trực tiếp.

Cơ quan quản lý sau khi thẩm định, tổng hợp hồ sơ, có tờ trình gửi về Sở GD-ĐT TPHCM thẩm định và báo cáo trình UBND TPHCM ban hành quyết định công nhận.

Riêng đối với cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM, sau khi thủ trưởng cơ sở giáo dục lấy ý kiến tập thể cản bộ, viên chức như trưởng về chủ trương xây dựng và dự thảo Đề án, đơn vị có công văn đề xuất gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến thống nhất chủ trương thực hiện trước khi trình UBND TPHCM chấp thuận. 

Một hoạt động học tập theo chuyên đề tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) - một trong những đơn vị đầu tiên triển khai mô hình trường tiên tiến.

Ngoài ra, đối với các cơ sở giáo dục đang thực hiện Đề án theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND (ngày 20-6-2014) của UBND TPHCM, cơ sở giáo dục chủ động rà soát, đổi chiếu theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định 07, nếu đảm bảo đầy đủ các tiêu chí thì xây dựng hoàn thiện Đề án theo quyết định mới gửi về Phòng GD-ĐT xem xét trình UBND TP Thủ Đức, quận, huyện hoặc Sở GD-ĐT TPHCM theo phân cấp quản lý thẩm định, tổng hợp trình UBND TPHCM ban hành quyết định công nhận Trường tiễn tiến, hội nhập quốc tế trước khi bắt đầu năm học 2022-2023.

Trường hợp cơ sở giáo dục đang thực hiện Đề án theo Quyết định 3036/QĐ-UBND nhưng chưa đạt đầy đủ các tiêu chí theo Quyết định 07 thì cơ sở được tiếp tục thực hiện tối da không quá 2 năm.

Sau đó, cơ sở giáo dục phải rà soát các tiêu chí xây dựng hoàn thiện Đề án theo Quyết định 07 gửi về Phòng GD-ĐT xem xét trình UBND TP Thủ Đức, quận huyện hoặc Sở GD-ĐT TPHCM theo phân cấp quản lý thẩm định, tổng hợp trình UBND TPHCM ban hành quyết định công nhận Trưởng tiên tiến, hội nhập quốc tế chậm nhất trước năm học 2024-2025.

Nếu sau thời gian nêu trên, cơ sở giáo dục chưa được công nhận thì Sở GD-ĐT TPHCM sẽ đưa ra khỏi danh sách các cơ sở giáo dục triển khai chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế".

Hiện nay, theo quyết định mới, UBND TPHCM công bố lộ trình và thời gian triển khai thực hiện Đề án gồm:

- Giai đoạn 1: Xây dựng (Thực hiện cuốn chiếu theo từng năm học)

+ Khối Trung học phổ thông: 3 năm

+ Khối Trung học cơ sở: 4 năm

+ Khối Tiểu học: 5 năm

+ Khối Mầm non: 3 năm

- Giai đoạn 2: Hình thành (kéo dài từ 2-5 năm)

- Giai đoạn 3: Phát triển

Thời gian triển khai bắt đầu áp dụng từ năm học 2022 – 2023.

Trước đó, năm 2005, Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) là trường đầu tiên tại TPHCM thí điểm mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế. Đến nay, đã có 40 trường ở thành phố hoạt động theo mô hình này gồm 16 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 8 trường THCS và 3 trường THPT.

Tin cùng chuyên mục