Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021)

TPHCM tự hào là nơi Bác Hồ khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân

SGGP
Cách đây 110 năm, từ Bến Nhà Rồng, TP Sài Gòn (nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, quận 4, TPHCM), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân. Hành trình của Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam một con đường cứu nước đúng đắn. Chính Người đã tổ chức, lãnh đạo một chính đảng cách mạng chân chính, đưa nhân dân, đưa dân tộc Việt Nam thoát cảnh lầm than, trở thành một nước tự do, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, tháng 5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, tháng 5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vai trò quyết định của sự lựa chọn 

Thành phố Sài Gòn - TPHCM vinh dự là nơi tiễn Người ra đi năm ấy. Giáo sư Trần Văn Giàu lúc sinh thời đã nhận định: “Sài Gòn, nơi tuy Bác dừng chân ngắn nhất, lại có vai trò quyết định đối với sự lựa chọn con đường cứu nước”. Thực tiễn lịch sử ở Sài Gòn, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào yêu nước diễn ra rất sôi nổi, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là “dấu hiệu của thời đại”.  

Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định từ năm 1930 đến 1975, luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió, giữa sào huyệt của thực dân, đế quốc, vẫn một dạ kiên trung bất khuất, cùng với miền Nam “Thành đồng Tổ quốc” trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ mà vô cùng oanh liệt. Dựa vào dân, nhờ trí tuệ và sức mạnh lòng dân, 45 năm đấu tranh cách mạng của Đảng bộ TP Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là những trang sử sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, năng động, sáng tạo.

Qua đó, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước bằng những sự kiện lịch sử vẻ vang. Đó là lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Sài Gòn tháng 8-1945 và ngay sau đó đã mở đầu cuộc kháng chiến của nhân dân Nam bộ chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ Thành phố hoạt động ngay trung tâm sào huyệt của địch, nhưng kiên cường bám trụ, sáng tạo phối hợp chặt chẽ phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân ở đô thị với phong trào đấu tranh của nông dân ở vành đai và ở các tỉnh Nam bộ. Đồng thời phối hợp giữa quân dân thành phố với quân chủ lực, tiến công địch liên tục về chính trị, vũ trang và binh vận, góp phần rất quan trọng vào công cuộc giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam.

Đảng bộ TP Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xây dựng căn cứ địa cách mạng, hệ thống các căn cứ đã hình thành và phát triển vững chắc nhờ dựa vào nhân dân. Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã xây dựng, phát triển hàng loạt căn cứ kháng chiến lớn nhỏ, căn cứ ở vùng ven, vùng lõm chính trị ở nội đô, nhờ đó đã vượt qua muôn vàn khó khăn, kiên cường kháng chiến, liên tiếp giành được chiến công vang dội.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 2-7-1976, TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự hào là thành phố mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tiếp tục đứng lên, nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, giữ vững thành quả cách mạng, ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế.

TPHCM tự hào là nơi Bác Hồ khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân ảnh 1 Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Ảnh: tư liệu

Tư duy mới, cách làm mới 

Với sự linh hoạt, năng động, sáng tạo, nắm vững các chủ trương của Đảng và Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn, vận dụng bài học kinh nghiệm trong các thời kỳ kháng chiến, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với Trung ương và nhân dân, Đảng bộ, chính quyền TPHCM kiên trì vượt qua những lực cản của cơ chế cũ. Cùng với đó, tiếp tục tìm hướng đi đúng đắn, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân; làm sáng tỏ dần con đường đi lên chủ nghĩa xã hội với cách làm mới, tư duy mới, góp phần vào việc xác định và hình thành đường lối đổi mới của Đảng. 

TPHCM tiên phong phát triển nhiều mô hình mới trong kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa. Những mô hình mới về phát triển kinh tế là sản phẩm lao động thể hiện trí tuệ, sự nhạy bén, thích ứng nhanh với quá trình và xu thế hội nhập kinh tế thế giới của TPHCM. Đây còn là nơi khơi nguồn cho việc xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị; là địa phương đang triển khai phương thức quản lý đô thị thông minh và đang xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông - TP Thủ Đức…

TPHCM cũng là địa phương luôn nỗ lực suy nghĩ, tìm tòi, xây dựng và phát triển các phong trào lớn về văn hóa - xã hội, khởi xướng và thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào thực hiện nếp sống văn minh đô thị… Qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội rộng lớn, mang tính nhân văn cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM tự hào là nơi Bác Hồ khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước, tự hào là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã và đang vững bước trên con đường Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn tìm hướng đi mới, không chùn bước trước khó khăn, không trông chờ thụ động, lắng nghe ý kiến của nhân dân, của cán bộ đảng viên, nhà khoa học và nhà quản lý, tìm ra cái đúng, chỉ rõ cái sai, cùng đồng tâm hiệp lực tìm giải pháp cụ thể hợp lòng dân… Nhờ đó, TPHCM đã từng bước chuyển biến, đạt được nhiều thành tựu nhất định trên các lĩnh vực. Đó chính là thành quả của sự đoàn kết nhất trí, mối quan hệ máu thịt “Đảng tin dân, dân tin Đảng” tạo thành sức mạnh tổng hợp để TPHCM vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và phức tạp.

Vinh dự và tự hào là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng bộ và nhân dân TPHCM càng quyết tâm hơn nữa để TPHCM “đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch 

Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc, từ thân phận một dân tộc nô lệ thành một dân tộc độc lập, tự do. Từ bước chân đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước của Người đến nay, cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng, thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

--------------------------------

Chương trình nghệ thuật: Người là niềm tin tất thắng


Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tối 4-6, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Người là niềm tin tất thắng. Chương trình ôn lại những câu chuyện về Bác, vị lãnh tụ vĩ đại, cả cuộc đời hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, một lòng vì nước, vì dân. Chân dung của Người là những hình ảnh gần gũi, thân thương, bình dị, trong sáng và đẹp đẽ. Các tiết mục nghệ thuật được dày công chuẩn bị, cùng với đó là những phóng sự được dàn dựng công phu, xúc động về hành trình tìm đường cứu nước của Bác, về những tấm gương học tập và làm theo Bác. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình được tổ chức không có khán giả và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV, phát trực tuyến trên truyền hình Intenet, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Cũng tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề Người đi tìm hình của nước, là sự tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của toàn dân tộc đối với công lao vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trưng bày giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác từ những ngày niên thiếu ở làng Sen, đến những năm tháng Bác ra đi tìm đường cứu nước. Qua đây, bạn đọc một lần nữa sáng rõ những công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Người đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những giá trị, tư tưởng, tấm gương đạo đức cùng trí tuệ thiên tài nhưng vô cùng giản dị, khiêm tốn của Người. 

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 15-6.

MAI AN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 19: Tìm giải pháp để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 19: Tìm giải pháp để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá nhiệm vụ năm 2023 sẽ rất nặng nề, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành. Đó là cần những giải pháp sáng tạo hơn, năng động và chủ động quyết liệt hơn để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển TPHCM.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Báo Công lý có tân Tổng Biên tập

Theo quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Trần Đức Vinh (sinh năm 1977, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Bộ Tư pháp) giữ chức Tổng Biên tập Báo Công lý.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP