TPHCM ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý đất đai

SGGP
UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý), viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn TPHCM. 

Mục tiêu nhằm liên thông, đồng bộ, thống nhất các dữ liệu, ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đô thị của các sở ngành, quận huyện. Cung cấp thông tin trực quan, kịp thời cho lãnh đạo thành phố, các sở, ban ngành, quận huyện về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành, ra quyết định. Công khai thông tin về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn cho người dân, doanh nghiệp...

Từ thực tiễn cho thấy, 3 lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng có sự quan hệ mật thiết với nhau, đòi hỏi sự kết nối, chia sẻ thông tin liên tục giữa Sở TN-MT, Sở QH-KT, Sở Xây dựng và UBND các quận huyện. Tuy nhiên, các cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý chuyên ngành chưa có sự liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu một cách đồng bộ, thống nhất trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng. Việc này gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước của các sở ngành, quận huyện.

MINH HUY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giữ tín cho bền

- Lô vải thiều Bắc Giang chính vụ đầu tiên của xứ mình đã được người tiêu dùng Hà Lan mua và khen ngon. Những đơn hàng khác cũng tiếp tục đáp xuống xứ này và đi tiếp sang Pháp, Đức, Na Uy… Tiêu thụ tốt năm nay thì năm tới trái vải sẽ có cửa sáng ở trời Âu.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn