Trà Vinh: 36 chùa lập Trung tâm học tập cộng đồng

Theo Hội Khuyến học Trà Vinh, ở các huyện Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú… các ngành chức năng đã phối hợp với 36 ngôi chùa Khmer thành lập Trung tâm học tập cộng đồng ngay tại chùa.

Trung tâm sẽ là nơi tổ chức cho người dân học tiếng Khmer và tiếng Việt; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giới thiệu các mô hình làm ăn hiệu quả như nuôi bò, trồng nấm rơm, hoa màu… để đồng bào Khmer áp dụng nâng cao thu nhập.

H.P.L.

Các tin, bài viết khác