Trà Vinh: Cấp phép dự án điện gió 120 triệu USD

Ngày 11-6, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh cho biết: Dự án điện gió Trà Vinh 1 do Công ty TNHH một thành viên Điện gió Trà Vinh 1 là chủ đầu tư, với tổng vốn 120 triệu USD (100% vốn nước ngoài) vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án được xây dựng tại xã Trường Long Hòa và xã Dân Thành (huyện Duyên Hải, thuộc Khu kinh tế Định An); tổng diện tích khảo sát thực hiện dự án dự kiến khoảng 1.213ha (trong đó, diện tích sử dụng đất 3,77ha, diện tích mặt nước khu vực dự án 1.209ha, công suất nhà máy 48MW, gồm 24 tuabin). Thời gian thực hiện khởi công xây dựng dự án trong tháng 9-2015, thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 9-2017. Dự án nhằm sản xuất điện từ năng lượng gió cung cấp vào lưới điện quốc gia; dự án hoạt động trong thời gian 50 năm.

Đình Cảnh

Các tin, bài viết khác