Trà Vinh: Hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành mức hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia xây dựng phát triển cánh đồng lớn.

Theo đó, nông dân được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất và thông tin thị trường miễn phí; hỗ trợ một lần bằng 30% chi phí mua giống cây trồng có phẩm cấp chất lượng, từ giống xác nhận trở lên để gieo trồng vụ đầu tiên; hỗ trợ 100% kinh phí lưu kho tại doanh nghiệp, thời hạn tối đa 3 tháng trong trường hợp Chính phủ thực hiện chủ trương tạm trữ nông sản…

Doanh nghiệp còn được miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất; hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thực hiện quy hoạch và tối đa 30% các khoản kinh phí cải tạo đồng ruộng; hỗ trợ tối đa 50% kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất nông nghiệp; đối với các tổ chức đại diện của nông dân, được miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất; được ưu tiên tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu nông sản hoặc chương trình tạm trữ nông sản của Chính phủ; hỗ trợ tối đa 30% trong năm đầu và 20% trong năm thứ 2 chi phí thực tế về thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, thuê máy để thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật chung cho các thành viên…

ĐÌNH CẢNH

Các tin, bài viết khác