Trà Vinh: Ngưng cấp phép tận thu cát trong ao tôm

(SGGPO).- Sau khi Báo SGGP có bài phản ánh “Ùn ùn bán đáy ao tôm… trả nợ”, ngày 21-5, UBND huyện Duyên Hải có công văn chỉ đạo ngành chức năng tạm ngưng cấp phép cải tạo ao hồ tận thu cát trên địa bàn 2 xã Dân Thành và Trường Long Hòa, kiểm tra thực tế, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Riêng đối với 124 hộ dân đã được cấp phép tận thu cát ao hồ nuôi tôm (ảnh) để san lắp mặt bằng Trung tâm Điện lực Duyên Hải phải tuân thủ nghiêm các quy định: về độ sâu không quá 2,5 mét; khoảng cách bờ ranh ao nuôi giữa các hộ phải từ 10 mét trở lên; khỏa lại đáy ao bằng phẳng sau khi cải tạo và tận thu cát; gia cố, đảm bảo không gây sạt lở bờ bao... 

>>Ùn ùn bán đáy ao tôm...trả nợ

                                                                              Đình Cảnh- Chấn Hưng

Các tin, bài viết khác