Trà Vinh phát triển kinh tế gắn với an ninh vùng biển

Là tỉnh nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, thông ra biển Đông bằng cửa Cung Hầu và cửa Định An, với 65km bờ biển thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn của 3 huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành; Trà Vinh xác định đúng tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của biển, từ đó cùng các bộ, ngành TƯ triển khai xây dựng hàng loạt dự án, công trình trọng điểm quốc gia, tạo đà thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Từ khi tái lập tỉnh (tháng 5-1992) đến nay, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Trà Vinh đã ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển. Trong đó đáng kể nhất là dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh, được xây dựng trên diện tích 641ha thuộc địa bàn hai xã Dân Thành và Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, có công suất khoảng 4.400MW, với tổng vốn khoảng 5 tỷ USD.

Chính phủ đã quyết định thành lập Khu kinh tế Định An gần 40.000ha nằm trên địa bàn 2 huyện Trà Cú và Duyên Hải, giúp tỉnh khai thác tối đa những lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có một số ngành chủ chốt về công nghiệp gắn với sản xuất điện năng, luyện thép, hóa dầu, công nghiệp đóng tàu biển, công nghiệp bổ trợ, phát triển du lịch với các sản phẩm đặc thù độc đáo, kinh tế cảng, khu phi thuế quan, khu đô thị…

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan làm tốt vai trò tham mưu phát động toàn dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân ven biển. Trong đó, Bộ đội Biên phòng Trà Vinh luôn giữ vai trò tiên phong trong công tác vận động quần chúng chuyển đổi cơ cấu sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

C.TH.

Các tin, bài viết khác