Bạn đọc góp ý cho báo

Trang Bạn đọc chỉ nên đăng bài viết, ý kiến ngắn của bạn đọc

Tôi rất thích viết cho trang Bạn đọc - Đời sống (BĐ-ĐS) dù chỉ mới viết vài tháng. Vì sao? Trang BĐ-ĐS phản ánh đa dạng những ý kiến của bạn đọc chứ không co cụm từng chuyên đề, hạn chế việc bày tỏ ý kiến hay những bức xúc của bạn đọc. Điều đó cho thấy, trang BĐ-ĐS rất gần với những tâm tư nguyện vọng của người dân.

Tuy nhiên, những tháng gần đây hình như BĐ-ĐS lại đi sâu vào chuyên đề với những ý kiến quá dài và chi tiết. Sao BĐ-ĐS không chuyển những bài viết sâu đó vào trang chuyên đề, có lẽ hay hơn. Chính những bài viết ngắn từ mọi miền đất nước gởi về, bao gồm mọi đề tài từ giáo dục, an ninh, y tế… đến xã hội khiến trang BĐ-ĐS như bao quát mọi ngóc ngách suy nghĩ của bạn đọc.

Vì vậy, tôi xin góp ý: nên tăng trang cho bạn đọc viết; những bài viết chuyên sâu xin gởi sang trang chuyên đề sẽ hay hơn; trang BĐ-ĐS chỉ nên đăng những bài viết, những ý kiến ngắn của bạn đọc.

Nguyễn Ngọc Hà

LTS: Ban Biên tập Báo SGGP chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp của tác giả Nguyễn Ngọc Hà. Chúng tôi sẽ nghiên cứu để sắp tới trang BĐ-ĐS thực sự là trang của bạn đọc và vì bạn đọc.

Các tin, bài viết khác