Trang bị kỹ năng biên soạn sách lịch sử Đảng cho cán bộ tuyên giáo

Ngày 21-6, sau 2 ngày diễn ra, hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng năm 2024 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức, đã bế mạc.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: thanhuytphcm
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: thanhuytphcm

Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống theo tinh thần Chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử của Đảng. Hội nghị cũng trang bị nghiệp vụ quản lý, kỹ năng biên soạn cho cán bộ trực tiếp tham gia nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương của thành phố, tạo sự thống nhất về phương pháp, kỹ năng, quy trình biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng trong toàn thành phố.

Tại hội nghị, các báo cáo viên trình bày 5 chuyên đề, xoay quanh các nội dung: Một số vấn đề trong nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (năm 1986 đến nay); Quy trình thẩm định công tác lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị, ban, bộ, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Công tác nghiên cứu, biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ địa phương - Một số vấn đề thường gặp; Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, thực trạng và giải pháp; Dự toán kinh phí nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, một số lưu ý.

Thông qua hội nghị, nhiều vấn đề quan trọng, vướng mắc về quy trình, thủ tục biên soạn lịch sử, quy trình quyết toán kinh phí, đấu thầu biên soạn, đấu thầu in ấn các sách lịch sử… được trao đổi và thảo luận. Qua đó, giúp ban tuyên giáo các cấp ủy, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác lịch sử Đảng nắm rõ và tham mưu cho cấp ủy được tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục