Trên 1.200 tỷ đồng phát triển đô thị Ngã Bảy thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 9-11, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký phê duyệt dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang", do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh này làm chủ đầu tư.
Trên 1.200 tỷ đồng phát triển đô thị Ngã Bảy thích ứng biến đổi khí hậu

Mục tiêu của dự án là phát triển hệ thống các đô thị vùng ĐBSCL theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TP Ngã Bảy sẽ trở thành đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu trong tương lai

TP Ngã Bảy sẽ trở thành đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu trong tương lai

Theo đó, xây dựng TP Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH): Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của tỉnh, nhằm tiếp tục nâng chất các tiêu chí đô thị loại III đối với TP Ngã Bảy để đảm bảo xứng tầm phát triển là một trong các đô thị hạt nhân của tỉnh.

Dự án đầu tư gồm 4 hợp phần: Giảm thiểu rủi ro ngập úng; cải thiện quản lý nước thải và vệ sinh môi trường; cải tạo nâng cấp đô thị và phát triển không gian công cộng và hỗ trợ kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự án là trên 1.211 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay AFD, vốn ODA không hoàn lại và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Dự án có tiến độ thực hiện năm 2023-2026.

Tin cùng chuyên mục