Triển khai phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 28-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự, đồng chí Tô Huy Rứa trình bày Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phân tích tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ, năng lực và uy tín để tập hợp đoàn kết, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XII đề ra.

Về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Phương hướng công tác nhân sự nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn: Về bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, sự trung thành với Đảng, với dân tộc và nhân dân; về phẩm chất đạo đức cách mạng; về kiến thức, trí tuệ, năng lực, hiệu quả công tác.

Đặc biệt lần này, Phương hướng công tác nhân sự cũng yêu cầu: Kiên quyết không để lọt vào Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII những người có một trong các khuyết điểm về: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá và sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; chịu trách nhiệm chính về nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn; bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức; kê khai tài sản không trung thực, bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; hoặc có vấn đề chưa rõ về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Phương hướng nêu rõ cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, độ tuổi, quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ở cấp địa phương và các cơ quan, đơn vị Trung ương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một trong hai nhiệm vụ rất quan trọng. Cùng với công tác văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, đã và đang được triển khai tích cực, công tác nhân sự cũng bắt đầu được tiến hành và hết sức chú trọng, bởi đây là vấn đề có tính quyết định. Lâu nay chúng ta vẫn nói, đường lối nào thì cán bộ ấy, trên cơ sở đường lối, quan điểm, phương hướng nhiệm vụ chính trị mà xem xét nhân sự, ai đáp ứng được yêu cầu thực hiện đường lối ấy thì mới tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Đường lối là cơ sở để quyết định làm công tác nhân sự, nhưng cán bộ làm ra đường lối, chủ trương. Cho nên cán bộ là cái gốc, cán bộ thế nào thì mới có đường lối chủ trương đúng… nhưng sau khi có đường lối thì cán bộ phải phục tùng đường lối ấy… Công tác cán bộ nói chung rất quan trọng, nhưng công tác nhân sự của mỗi kỳ Đại hội lại đặc biệt quan trọng, vì phải lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của cấp ủy các địa phương, cũng như các bộ, ban, ngành Trung ương. Chính vì vậy, Trung ương, Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự làm rất cẩn thận trong quá trình xây dựng Phương hướng công tác nhân sự và trên cơ sở tổng kết 6 nhiệm kỳ từ Đại hội VI năm 1986 đến nay, đánh giá lần trước đã làm được gì, chưa làm được gì, để lần này rút kinh nghiệm bổ sung. Trong quá trình làm, nếu phát sinh những vấn đề mới, sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Trong quá trình triển khai, quán triệt Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cần nhấn mạnh cao độ tinh thần trách nhiệm, nắm vững nguyên tắc. Tinh thần của những người cộng sản là đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên hết, trước hết, không vì cá nhân, lợi ích cục bộ; phải trong sáng, công tâm, khách quan, với mong muốn xây dựng cơ quan lãnh đạo cao nhất ở các cấp và đặc biệt là ở trung ương phải thực sự trong sạch vững mạnh; là một tập thể đoàn kết thống nhất cao, đủ trí tuệ, phẩm chất, năng lực, quan hệ tốt với dân, không tham nhũng tiêu cực, không vướng vào lợi ích nhóm… Cố gắng không để lọt vào cơ quan lãnh đạo của Đảng cả ở cấp trung ương và địa phương, những đối tượng mắc một trong các khuyết điểm đã nêu ở trên.

NGỌC MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chị Nguyệt từ thiện

“Chị Nguyệt ơi, quận đang vận động tài trợ phương tiện đi học cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị có tham gia đóng góp không?”. Nhận cuộc gọi của đại diện Ủy ban MTTQ quận 11, TPHCM, chị Đặng Thị Minh Nguyệt (chủ doanh nghiệp Decal Minh Nguyệt) không chần chừ, nhận lời tài trợ ngay 10 chiếc xe đạp.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP