Từ tháng 1-2009, cơ quan Tài phán hành chính sẽ đi vào hoạt động

Đó là lộ trình tổ chức thực hiện đề án thành lập cơ quan Tài phán hành chính ở Việt Nam (CQTPHC) được Ban soạn thảo nêu ra tại hội thảo đóng góp ý kiến cho đề án này diễn ra tại TPHCM hôm qua 6-4. Theo Thanh tra Chính phủ, việc nghiên cứu thành lập CQTPHC xuất phát từ yêu cầu khắc phục những tồn tại bất cập trong cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính hiện nay cũng như hiệu quả xét xử các vụ án hành chính của tòa án các cấp chưa cao; việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, phán quyết của tòa án còn nhiều hạn chế… Do vậy, việc nghiên cứu thành lập CQTPHC xuất phát từ yêu cầu của việc cải cách hành chính nhà nước đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, từ tháng 1-2008 sẽ xúc tiến việc thành lập CQTPHC và đến tháng 1-2009, CQTPHC đi vào hoạt động.

L.C.Q.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án