Tự tin và vững bước

Hôm nay, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta náo nức kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng thành phố, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Khác với những năm trước, ngày hội thống nhất non sông năm nay được kỷ niệm trọng thể cùng với các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của toàn dân tộc: 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2009), 50 năm truyền thống bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2009) và 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Những ngày kỷ niệm lớn này có sự gắn kết với nhau một cách chặt chẽ. Sự kiện này là tiền đề cho sự kiện kia, thể hiện rõ ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Để có ngày toàn thắng 30-4-1975, dân tộc ta đã phải trải qua nhiều chặng đường lịch sử, những bước thăng trầm. Trước hết, bắt đầu từ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách đó 45 năm – nhân tố mang tính quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; 21 năm từ ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 26 năm từ ngày thành lập Đoàn 559 làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, con đường huyết mạch từ hậu phương lớn vào tiền tuyến lớn.

Kỷ niệm những sự kiện lịch sử năm nay vào lúc đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức gay gắt. Bên cạnh những thành tựu đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, đất nước ta bị ảnh hưởng nhiều mặt bởi nền kinh tế thế giới đang tiếp tục lún sâu vào suy thoái. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với các giải pháp phù hợp của Chính phủ, sự ra quân đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta bước đầu đã kiềm chế được lạm phát, ổn định được kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững, hợp lý, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp theo những thắng lợi của năm 2008, quý 1 năm 2009, nền kinh tế nước ta vẫn là một trong 12 nền kinh tế trên thế giới có mức tăng trưởng dương. Tuy còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế nước ta có nhiều cơ hội để phục hồi sớm.

Đối với thành phố ta, với tư tưởng tiến công, năng động và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tập trung mọi biện pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân giữ vững mức tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị.

Còn nhiều bất cập trên con đường phát triển, nhưng điều không thể phủ nhận là thành phố vẫn giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội; đi trước đón đầu, thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng thành phố, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để Đảng bộ và nhân dân thành phố thêm một lần nữa khẳng định ý chí, quyết tâm của mình, xây dựng thành phố xứng đáng là thành phố anh hùng, thành phố vì cả nước cùng cả nước.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chỉ rõ những mặt làm được và chưa làm được, những kết quả bước đầu và những thách thức gay gắt trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2009. Với tinh thần tiến công như chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 34 năm, với khí thế quyết chiến quyết thắng như chiến dịch Điện Biên Phủ 55 năm trước và với ý chí “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cách đây vừa tròn 50 năm, nhất định chúng ta sẽ tự tin và vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ thành phố.

Thách thức, khó khăn còn nhiều, nhưng thuận lợi và thời cơ cũng không ít. Phải biến thách thức thành thời cơ, phải đề ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng. Trước mắt, cần tập trung mọi biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì và khôi phục đà tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động ngăn ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; trong đó mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế như kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Một trong các biện pháp đột phá ấy là phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đi đôi với đổi mới công nghệ; bên cạnh thúc đẩy kinh tế đối ngoại, hội nhập cần liên kết chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng nội địa. Cải cách hành chính, thực hiện quyết liệt các chương trình xã hội, các gói kích cầu như: giải quyết việc làm, nhà ở cho công nhân, sinh viên, các hộ có thu nhập thấp... là thiết thực thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững mức tăng trưởng bền vững, hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội.

Kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng thành phố, tiến tới kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Bác Hồ, vị cha già dân tộc, chúng ta đẩy mạnh thêm một bước về chất cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, cũng chính là khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn