Tư vấn Kinh tế - Pháp luật

- Chúng tôi có thành lập một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực cung cấp máy tính, thiết bị tin học… Nay chúng tôi muốn mở thêm một trường trung cấp chuyên nghiệp đào tạo tin học trực thuộc công ty nhưng không biết điều kiện và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào?

Trần K. - Giám đốc Công ty CP Com, quận 1, TPHCM

>> Th.S Bành Quốc Tuấn - Khoa Luật, ĐH Kinh tế - Luật: Trường trung cấp mà công ty định thành lập là trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục. Theo quy định tại Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15-11-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp thì điều kiện và trình tự thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp như sau:

Về điều kiện thành lập: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN. Đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực TCCN phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình theo quy định. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện tài chính bảo đảm các yêu cầu quy định tại chương VII của điều lệ này.

Về thẩm quyền thành lập: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định đối với trường TCCN trực thuộc; Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đối với trường TCCN thuộc tỉnh; Chú ý: Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN thì có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường TCCN.

Về trình tự, thủ tục thành lập, hồ sơ thành lập trường gồm: tờ trình về việc thành lập trường; đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau: tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường; ngành hoặc chuyên ngành dự kiến đào tạo; quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh; cơ cấu tổ chức nhà trường…

Trình tự, thủ tục thành lập trường: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường lập hồ sơ gửi tới cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; thẩm định thành lập trường; thẩm tra thủ tục, hồ sơ thành lập trường; quyết định thành lập trường.

Sau khi thành lập, các vấn đề khác liên quan đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường đều phải tuân theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Bạn đọc có thắc mắc về các vấn đề kinh tế - pháp luật, vui lòng gởi câu hỏi cho chúng tôi qua địa chỉ: Mục Tư vấn Kinh tế - Pháp luật, Ban Kinh tế, Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; email: hanni@sggp.org.vn; ĐT: 0903.975323

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc

Cần quy định chi tiết về tầng lánh nạn chung cư

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quy định chung cư bố trí tầng lánh nạn có thể khiến giá căn hộ bị đẩy lên cao.