Tư vấn kinh tế - pháp luật

Hỏi: Công ty TNHH của chúng tôi được thành lập từ đầu năm 2013, trụ sở chính tại quận 11, TPHCM. Công ty thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 5 này, công ty bắt đầu thực hiện 1 dự án đầu tư tại huyện Cần Giờ. Xin hỏi, thuế GTGT liên quan đến dự án đầu tư này của công ty tôi phải tính như thế nào? (Nguyễn Thị Mỹ, quận 11, TPHCM)

Trả lời: Công ty và dự án đầu tư của công ty đều trong cùng địa bàn TPHCM nên theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18-12-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, việc tính thuế như sau:

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 theo quy định.

Vì không biết rõ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư và số thuế GTGT phải nộp của hoạt động kinh doanh của công ty bạn trong tháng 5 là bao nhiêu nên có thể xảy ra những trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Tháng 5-2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 200 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là 400 triệu đồng, sau khi bù trừ, số thuế GTGT công ty còn phải nộp là 200 triệu đồng.

Trường hợp 2: Tháng 5-2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 400 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh là 100 triệu đồng, sau khi bù trừ, công ty có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng thì được xét hoàn thuế GTGT.

Trường hợp 3: Tháng 5-2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh là 300 triệu đồng, sau khi bù trừ, công ty có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng (dưới 300 triệu đồng nên không được xét hoàn thuế) và được kết chuyển vào kỳ kê khai tháng 6-2014.
Trường hợp 4: Tháng 5-2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh là 100 triệu đồng. Vậy, công ty được xét hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013.

Th.S PHAN T.TƯỜNG VI (Khoa Luật, ĐH Kinh tế - Luật)

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc

Cần quy định chi tiết về tầng lánh nạn chung cư

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quy định chung cư bố trí tầng lánh nạn có thể khiến giá căn hộ bị đẩy lên cao.