Tư vấn Kinh tế - Pháp luật

Hỏi: Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, Công ty MTV Ngọc Lan có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tôi số tiền 500 triệu đồng, hiện đang được Cơ quan thi hành án (THA) tổ chức thi hành. Tuy nhiên, trong thời gian này chủ sở hữu (CSH) Công ty Ngọc Lan đã quyết định giải thể công ty. Xin hỏi, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ THA, doanh nghiệp (DN) được quyền giải thể không? Trong trường hợp DN được quyền giải thể, việc thi hành nghĩa vụ THA sẽ được thực hiện như thế nào? Nguyễn Thanh Tú (Bình Chánh, TPHCM)

Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2005, CSH công ty TNHH có quyền quyết định việc giải thể DN. Tuy nhiên, để được giải thể, DN phải thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp là DN chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Vì vậy, nếu Công ty Ngọc Lan có đủ khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong đó bao gồm nghĩa vụ THA số tiền 500 triệu đồng, thì CSH Công ty Ngọc Lan có quyền quyết định việc giải thể DN.

Về thủ tục, việc giải thể DN được thực hiện theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, Điều 24 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký DN.

Theo đó, khi CSH Công ty Ngọc Lan ra quyết định giải thể DN thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong DN và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của DN, phương tiện truyền thông...

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Tiếp theo, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, người đại diện theo pháp luật của DN phải gửi hồ sơ giải thể DN đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo quy định, CSH Công ty Ngọc Lan chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể DN.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo thì CSH công ty chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể DN đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên DN trong sổ đăng ký kinh doanh…

Th.S Huỳnh Thị Nam Hải
(Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật)

Bạn đọc có thắc mắc về các vấn đề kinh tế - pháp luật, vui lòng gởi câu hỏi cho chúng tôi qua địa chỉ: Mục Tư vấn Kinh tế - Pháp luật, Ban Kinh tế, Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; email: hanni@sggp.org.vn; ĐT: 0903.975323.

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Phát triển nền nông nghiệp bền vững

Tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp trong 5 năm ước đạt 2,62%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trên 190 tỷ USD, riêng năm 2020 đạt hơn 41 tỷ USD. Để trở thành cường quốc xuất khẩu nông nghiệp, thời gian tới, Bộ NN-PTNT tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt nhằm thúc đẩy phát triển, cơ cấu lại ngành từ tổ chức lại sản xuất theo chuỗi và cơ cấu lại sản xuất, tập trung phát triển công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Quy hoạch kiến trúc