Vụ Sở GD-ĐT Lâm Đồng “giới thiệu” bán bảo hiểm

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm

(SGGP).- Như Báo SGGP đã phản ánh, ngày 8-8, Sở GD-ĐT Lâm Đồng gửi công văn số 934/GD&ĐT-KHTC đến các đơn vị trực thuộc yêu cầu chỉ được phép thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong trường học đối với 4 đơn vị bảo hiểm là: Công ty Bảo Việt, Bảo Minh, Pijco và Bảo hiểm y tế. Điều này đã tạo dư luận không tốt và làm mất đi môi trường cạnh tranh lành mạnh khiến cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác ngoài 4 công ty nêu trên không thể bán bảo hiểm cho học sinh.

Ngay sau khi Báo SGGP lên tiếng, UBND tỉnh đã có công văn số 5907/UBND – VX nêu rõ nội dung hướng dẫn của Sở GD-ĐT tại văn bản nêu trên là không đúng với chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5664/UBND - VX ngày 21-8-2007 về việc triển khai thực hiện bảo hiểm học sinh. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT “chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo việc tham gia bảo hiểm đúng luật, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm…”.

C.Hoan

Các tin, bài viết khác