Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển đô thị

Ngân hàng Thế giới (WB) và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu ETH-Singapore đã có buổi làm việc với Khu Công nghệ phần mềm và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn TPHCM giới thiệu “Công nghệ đột phá trong quản trị tài sản công” (Ur-scape). 
Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển đô thị

Theo PGS-TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn TPHCM, thành phố rất nỗ lực xây dựng và phát triển đô thị thông minh. Tuy nhiên, hiện chưa có sự đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp giữa các sở ban ngành, quận huyện trên địa bàn. Vẫn còn tình trạng mỗi nơi làm một kiểu dẫn đến hiệu quả chưa cao. Tìm giải pháp để kết nối tất cả các sở ban ngành, quận huyện trong triển khai kế hoạch xây dựng thành phố thông minh là vấn đề cấp bách.

Ứng dụng Ur-scape do WB và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ tài trợ đem lại những giải pháp hữu hiệu cho quá trình phát triển đô thị thông minh.

Ứng dụng này cho phép người dùng có thể trải nghiệm và có được thông tin cần thiết; có thể kết nối, chia sẻ tất cả dữ liệu. Các đơn vị hợp tác đang thỏa thuận xây dựng Trung tâm lan tỏa công nghệ với 3 trụ cột chính, là con người - quy trình - kỹ thuật, nhằm hỗ trợ áp dụng, sử dụng kỹ thuật số trong quản lý và lập kế hoạch ở các địa phương. Song song đó, thúc đẩy tích hợp và chia sẽ dữ liệu, hướng tới xây dựng chính phủ số và nền kinh tế số.

Đọc nhiều nhất