Vĩnh Long: 370 triệu đồng ứng dụng năng lượng khí sinh học

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2015 tỉnh sẽ đầu tư hơn 370 triệu đồng để triển khai xây dựng khoảng 50 mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học tại các xã đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể các mô hình như lắp đặt, tập huấn kỹ thuật sử dụng khí sinh học đối với máy phát điện; mô hình khí sinh học về bếp gas cải tiến; đánh giá hiệu quả về kinh tế của các mô hình sau khi được ứng dụng thực tế ở nông thôn… Qua các mô hình nhằm giúp người dân nông thôn có điều kiện sử dụng năng lượng khí sinh học trong sinh hoạt và sản xuất.

AN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất