Vĩnh Long: Các bệnh viện đa khoa chưa đạt tiêu chuẩn môi trường

(12G).- Đó là kết luận của đoàn kiểm tra môi trường sau khi tiến hành kiểm tra 8 bệnh viện đa khoa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa Quân dân y kết hợp Tân Thành (gọi tắt là Bệnh viện Tân Thành) và các bệnh viện đa khoa các huyện còn lại.

Về nước thải, có 5/8 bệnh viện có xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải tại các bệnh viện, kết quả là 8/8 mẫu nước thải đều vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép. Trong 8 bệnh viện đa khoa được kiểm tra, có 3 bệnh viện đã được cấp giấy môi trường và 5 bệnh viện chưa có đăng ký hồ sơ môi trường, 2/8 bệnh viện chưa có lò đốt rác y tế.

Đ.Tuyển

Các tin, bài viết khác