Xâm nhập mặn ở ĐBSCL giảm

Ngày 12-6, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã công bố báo cáo của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam về dự báo nguồn nước tại ĐBSCL phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước ngọt mùa kiệt năm 2020.

Theo báo cáo này, hiện lưu vực sông Mê Công đang ở thời kỳ cuối mùa khô năm 2020. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn tại ĐBSCL là lưu lượng nước trữ trong Biển Hồ (Tonle Sap) và dòng chảy đến Kratie (đầu châu thổ sông Mê Công).

Vào ngày 10-6, mực nước nhánh vào Biển Hồ tại Prek Kdam ở cao trình 0,98m; dung tích hồ còn khoảng 1,021 tỷ m3. Nhưng hiện nay Biển Hồ đang ở giai đoạn tích nước nên lưu lượng điều tiết xuống hạ lưu là không đáng kể.

Tuy nhiên, đáng mừng là từ ngày 5-6 đến 11-6, tại ĐBSCL có nhiều đợt mưa vừa đến mưa to tại hầu khắp các tỉnh. Nhờ vậy, chiều sâu xâm nhập mặn từ ngày 5-6 đến 11-6 có xu thế giảm với ranh 4g/l. Dòng chảy về ĐBSCL đang có xu thế tăng, kết hợp xuất hiện mưa lớn hầu khắp nên tương đối thuận lợi về nguồn nước tưới, mặn nền có xu hướng giảm dần từ tháng 6. Các địa phương đang vận hành hệ thống công trình hợp lý, kiểm soát mặn ở các hệ thống thủy lợi, cửa lấy nước, đảm bảo tích trữ và bảo vệ nguồn nước cho sản xuất. 

Tin cùng chuyên mục