Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

SGGP
Luật Quản lý sử dụng tài sản công sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 quy định buộc phải có cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thống nhất trong phạm vi cả nước.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

 Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công bao gồm: cơ sở dữ liệu về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng; cơ sở dữ liệu về tài sản công tại doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; cơ sở dữ liệu về đất đai; cơ sở dữ liệu về tài nguyên.
Cơ sở dữ liệu về các loại tài sản công do các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh xây dựng được kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Luật cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc trao đổi thông tin về tài sản công do các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh xây dựng để kết nối và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
Bộ Tài chính quy định nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu về tài sản công để kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Trực tiếp xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản công tại doanh nghiệp. 


HÀN NI

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại

Các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) là một thực tế phổ biến trên thế giới, trong bối cảnh tự do hóa thương mại mà doanh nghiệp (DN) sớm hay muộn cũng sẽ phải đối diện. Đây là thông tin đưa ra tại hội thảo “Hiệp định Thương mại tự do và biện pháp phòng vệ thương mại: Cơ hội và thách thức đối với DN Việt Nam” tổ chức ngày 27-11 tại TPHCM.

Quy hoạch kiến trúc

TPHCM hoàn thiện quy hoạch kiến trúc đô thị

TPHCM hiện chưa có Chương trình Phát triển đô thị đến năm 2025 để làm cơ sở phân loại đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13. Nguyên do, Chương trình Phát triển đô thị TPHCM chủ yếu dựa trên Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025, nhưng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung này đang được rà soát, điều chỉnh.