Xây dựng trang web thương hiệu bò lai Bình Định

(SGGP).- Ngày 1-6, Sở NN-PTNT Bình Định cho biết đang xây dựng trang web giới thiệu về giống bò lai Bình Định. Trang web tập trung giới thiệu về các giống bò lai của tỉnh hiện nay, các giống bò thịt chất lượng cao được tỉnh du nhập, khảo nghiệm trong thời gian qua và là địa chỉ để các hộ chăn nuôi bò trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, cập nhật giá cả bò lai trên thị trường…

Được biết, tổng đàn trâu bò của tỉnh hiện đạt gần 400 ngàn con; trong đó, đàn bò lai chiếm trên 50% tổng đàn.

Bình Định là một trong những tỉnh có tỷ lệ bò lai đạt cao ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ng.Thái

Các tin, bài viết khác