Xe máy có tuổi đời trên 10 năm gây phát thải lớn tại TPHCM, Hà Nội chiếm khoảng 70%

Theo Viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải, kết quả nghiên cứu kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy cho thấy, xe có tuổi đời trên 10 năm có tỷ lệ phát thải rất lớn. Loại xe này đang chiếm tỷ lệ cao trong tổng số xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn 3 thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng.
Xe máy có tuổi đời trên 10 năm có tỷ lệ phát thải lớn.
Xe máy có tuổi đời trên 10 năm có tỷ lệ phát thải lớn.

Trong giai đoạn 2005-2022, tăng trưởng xe máy cả nước bình quân khoảng 9,1%/năm. Hiện số lượng xe máy đã đăng ký trên toàn quốc đạt khoảng 69,2 triệu xe và số xe lưu hành đạt khoảng 45,5 triệu xe.

Tại các thành phố lớn, xe máy vẫn đang là phương tiện giao thông chính, trên địa bàn Hà Nội chiếm khoảng 84%, tại TPHCM chiếm 91% và tại Đà Nẵng chiếm 90% trong tổng số các loại hình phương tiện giao thông. Trong đó, xe có tuổi đời trên 10 năm ở Hà Nội chiếm 72,58%, tại TPHCM chiếm 68% và tại Đà Nẵng chiếm trên 59%.

Theo kết quả nghiên cứu, sau khi thực hiện bảo dưỡng bộ phận liên quan đến khí thải (điều chỉnh vít gió; thay dầu máy, bugi, lọc gió), kết quả đo kiểm tra khí thải xe giảm rõ rệt. Tại Hà Nội tỷ lệ vượt tiêu chuẩn giảm từ 54,2% xuống còn 9,54%; Đà Nẵng giảm từ 25,44% xuống còn 9,38% và TPHCM giảm từ 17,34% xuống còn 5,27%.

Viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải khuyến nghị, nếu người sử dụng xe thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất thì có thể kiểm soát tốt lượng khí thải, giảm mức tiêu hao nhiên liệu của xe tới 7%.

Về giải pháp kiểm soát khí thải xe máy, nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải đề xuất 4 nhóm, gồm: chính sách và quy định pháp lý cho kiểm định khí thải xe máy; hệ thống kiểm soát khí thải xe máy và chính sách hỗ trợ người dân thu hồi, thay thế phương tiện không đạt chuẩn khí thải; kỹ thuật công nghệ đối với xe không đạt tiêu chuẩn khí thải (bảo dưỡng xe máy định kỳ và các bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất…); huy động xã hội hóa trạm kiểm định, xây dựng các chính sách cho đối tượng thu nhập thấp, người nghèo, tuyên truyền và vận động.

Tin cùng chuyên mục