Xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước

SGGP
Ngày 9-1, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tòa án năm 2018. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Tòa án Nhân dân tối cao, năm 2017, tình hình tội phạm tuy được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính có xu hướng gia tăng, làm cho số lượng các loại vụ việc mà tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng hơn nhiều so với năm 2016, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp.
Trong năm qua, ngành tòa án đã giải quyết được 438.625 vụ việc trong tổng số 491.384 vụ việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 89,3%. Việc xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Các vụ án lớn, trọng điểm, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng đều được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Đối với công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính cũng có nhiều tiến bộ. Ngành tòa án đã chú trọng tổ chức tốt đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính và hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; tỷ lệ hòa giải thành công trong năm qua đạt 53,3%. 
Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, yêu cầu trong thời gian tới, ngành tòa án cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp tòa án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.
Chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm về kinh tế, tham nhũng. Đồng thời, chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là công tác đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong các hoạt động của tòa án, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác tòa án nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, không để xảy ra các vụ xử oan sai và bỏ lọt tội phạm. Trong đó, tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự, nhất là các vụ kinh tế, tham nhũng, bảo đảm thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt. Hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo phải tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
Về công tác xây dựng ngành tòa án, Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành tòa án cần xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, là chỗ dựa của nhân dân và là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

NGUYỄN QUỐC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án