Ý kiến: Cần thí điểm sát hạch công chức

Công chức tham gia vào bộ máy công quyền lâu nay vẫn theo hai con đường là thi tuyển và xét tuyển và được bảo đảm bằng “chế độ biên chế”. Thực tế cho thấy, một bộ phận công chức thiếu năng động, thiếu ý chí tiến thủ, biểu hiện ít nhiều sức ỳ… nhưng chế độ tiền lương, thưởng phạt, đề bạt, bổ nhiệm như hiện nay sẽ khó cải thiện được tình trạng này.

Không phải chỉ ở nước ta, nhiều nước trên thế giới cũng từng xuất hiện tình trạng trên và họ đã đưa thêm vào Luật Công chức chế định sát hạch công chức. Cũng cần nhấn mạnh rằng, chế định sát hạch khác xa với công việc kiểm điểm hàng năm đang hiện hành.

Sát hạch là công tác cơ bản của việc quản lý công chức, nó đóng vai trò quan trọng làm cho cơ chế động viên của việc quản lý nhân sự ngày một vững chắc, đưa ra những căn cứ khách quan cho việc tuyển chọn những người có đức, có tài và nâng cao hiệu suất công tác của các cơ quan nhà nước. Ở nhiều nước có nền công vụ tiên tiến, đã xây dựng một cơ chế tương đối hoàn thiện về việc sát hạch công chức với những biện pháp hữu hiệu.

Công tác sát hạch công chức được cho là khâu quan trọng, có tính nền tảng trong toàn bộ công tác quản lý công chức. Sát hạch công chức là tiến hành kiểm tra, khảo sát, thẩm định theo định kỳ hoặc không theo định kỳ về hiệu quả thành tích làm việc và tố chất chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác… của công chức trực thuộc, để thực thi việc thưởng phạt, cất nhắc và điều chỉnh một cách hợp lý, công bằng đối với công chức. Từ đó, phát huy đầy đủ tính tích cực của công chức, nâng cao hiệu suất công tác của các cơ quan nhà nước, thúc đẩy công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Việc sát hạch sẽ phát huy được tác dụng trên nhiều mặt trong công tác quản lý các công chức. Sát hạch để đưa ra được một tiêu chuẩn bình quân khách quan cho việc tuyển chọn, bổ nhiệm, thưởng phạt, đề bạt, thù lao lương bổng của công chức.

Thông qua sát hạch có thể đánh giá chính xác và tìm hiểu toàn diện về tố chất chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác và thành tích thực tế trong công tác của công chức. Qua đó, có thể sử dụng công chức theo tài năng, trả thù lao lương bổng một cách hợp lý, đề bạt những công chức xuất sắc vào các cương vị quan trọng hơn và kịp thời điều chỉnh những công chức có thành tích bình thường, loại ra khỏi bộ máy những công chức yếu kém.

Sát hạch cũng là biện pháp hữu hiệu để khích lệ công chức hăng hái phấn đấu vươn lên. Nó có chống lại tính tùy tiện chủ quan khi nhận xét đánh giá công chức và khắc phục tệ ô dù, sống lâu lên lão làng, bình quân chủ nghĩa. Qua sát hạch giúp phát hiện và tuyển chọn được những người tài giỏi bổ sung vào bộ máy. Hơn tất cả, sát hạch là đòn bẩy nâng cao hiệu suất công tác trong các cơ quan nhà nước. Tóm lại, sát hạch là bộ phận cấu thành quan trọng của Luật Công chức nhà nước ở các nước có nền công vụ tiên tiến. Qua sát hạch sẽ tạo cơ sở khảo sát và đánh giá thành tích của đội ngũ công chức một cách nghiêm khắc, hiệu quả, bảo đảm thực thi công vụ cho cả hệ thống theo hướng thống nhất, hiện đại.

Phương pháp sát hạch cần áp dụng chế độ báo cáo, kiểm tra thành tích hàng năm. Hội đồng xét duyệt thành tích tiến hành khảo sát và bình xét đánh giá thành tích của công chức dựa vào những tư liệu có liên quan và những ghi chép về thành tích của họ.

Sau khi xếp loại sát hạch và đề bạt thưởng phạt, việc bình điểm khảo sát thành tích được chia thành các loại: Loại 1 gồm những người có thành tích đặc biệt; loại 2, những người có thành tích rất tốt; loại 3, những người có thành tích đạt yêu cầu; loại 4, những người có thành tích bình thường và loại 5 là những người không có thành tích. Bản báo cáo sát hạch sau khi cho điểm, xét duyệt qua từng cấp, sẽ được lưu trong hồ sơ cá nhân. Khi tiến hành bổ nhiệm, hội đồng đề bạt sẽ căn cứ bản báo cáo thành tích này làm tài liệu tham khảo. Trong số những người có tuổi nghề như nhau, ai có thành tích xuất sắc sẽ có cơ hội đề bạt cao hơn.

Thiết nghĩ, đối với các địa phương có vị trí đặc biệt như Hà Nội và TPHCM, việc thí điểm áp dụng sát hạch công chức sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và bảo đảm tính công bằng trong đánh giá, đãi ngộ công chức. Đây được coi là một cuộc cải cách đối với chế độ công vụ hiện hành, đồng thời thúc đẩy sự hoàn thiện của nền hành chính công.

Diệp Văn Sơn

diệp văn sơn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mỗi người dân đều có danh tính số

Mỗi người dân đều có danh tính số

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hành động vì dân

Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 (TPHCM) và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận. Từ những cách làm hay, mô hình thiết thực đã giúp cải thiện quy trình phục vụ dân, góp phần hỗ trợ đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong chung cư

TPHCM có nhiều chung cư với quy mô vài trăm đến hàng ngàn cư dân sinh sống. Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP