Cần phải sát dân, lắng nghe dân

SGGPO
Một số sự việc xảy ra vừa qua ở một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chưa sát dân, lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa dân chủ và khoa học

Sáng nay, 18-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày cho biết, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã được nâng lên.

Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Cần phải sát dân, lắng nghe dân ảnh 1 Điểm cầu Hà Nội tại  Hội nghị Sơ kết  một  năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sáng 18-5. Ảnh: TRẦN BÌNH
Báo cáo cũng thừa nhận còn có những hạn chế, khuyết điểm nhất định. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của một số cấp ủy vẫn còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy thì kịp thời, đầy đủ, nhưng có nội dung còn sao chép, thụ động. Tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế.
Trong tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương.
Nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác của tập thể và cá nhân. Một số nơi hướng dẫn đăng ký làm theo chưa sát yêu cầu thực tế của đơn vị mình; tính tự giác và tinh thần quyết tâm trong học tập và làm theo Bác ở nhiều cán bộ, đảng viên còn hạn chế; xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện còn chung chung, quá nhiều nội dung nên khó kiểm tra, khó đánh giá kết quả thực hiện.
Vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị kết quả chưa rõ. Trong khi đó, vẫn còn những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, dân chủ hình thức, đoàn kết xuôi chiều, còn nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư, tài chính, trong công tác cán bộ, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Nổi rõ là tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy còn ít, dẫn đến việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW còn chưa sát với điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương, đơn vị.

Nhiều ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị ở Trung ương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan mình và chưa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo còn lúng túng; tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế...

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, chúng ta cần quyết tâm hơn nữa, cấp ủy các cấp cần chỉ đạo sát sao, mạnh mẽ hơn nữa để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Cần phải sát dân, lắng nghe dân ảnh 2 Đồng chí Võ Văn Thưởng kết luận hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH
Để phát huy những kết quả bước đầu quan trọng đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm vừa qua, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị.
Đó là: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị; ở việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tố quốc trong tình hình mới.
Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên, cũng như đột xuất, cấp ủy các cấp đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
"Lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, “nói đi đôi với làm”, tạo động lực mới và sự chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Một số sự việc xảy ra vừa qua ở một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chưa sát dân, lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa dân chủ và khoa học", đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. 
 

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Quảng Ngãi: Cắm mốc khu vực biên giới biển

Ông Võ Văn Phấn-Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), vừa cho biết, địa bàn xã vừa thực hiện hoàn thành việc cắm 2 biển báo “Khu vực biên giới biển” theo Nghị định 71 của Chính phủ. 

Nhân sự mới

Cải cách hành chính

Xử lý hồ sơ trên mạng vẫn còn trục trặc

Chiều 16-11, Tổ công tác của Chủ tịch UBND TPHCM do đồng chí Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP dẫn đầu đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Sở Tài chính.