Hỏi - Đáp: Đảng viên đi nước ngoài thì sinh hoạt Đảng thế nào?
Thứ hai, 24/08/2009, 00:05 (GMT+7)

- Hỏi: Đảng viên xin nghỉ sinh hoạt Đảng để đi thăm con ở nước ngoài một thời gian, nhưng sau đó lại ở thêm gần 2 năm nữa và nhờ người nhà đóng Đảng phí đều đặn. Trường hợp này xử lý ra sao?

>> Đáp: Theo Hướng dẫn 03-HD/BTC TƯ ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương, trường hợp đảng viên được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép đi thăm người thân ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó trở về nước thì làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời.

Trường hợp đảng viên được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho đi thăm người thân ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên, nếu nơi đó chưa có tổ chức Đảng thì giải quyết chuyển sinh hoạt Đảng như sau: đảng viên đi lẻ thì Đảng ủy Ngoài nước trực tiếp hướng dẫn về sinh hoạt Đảng. Khi đảng viên ở nước ngoài về phải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở nước ngoài về tư cách đảng viên và có xác nhận của tổ chức Đảng hoặc cơ quan đại diện của ta ở nước sở tại. Nếu chưa có cơ quan đại diện hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chế độ sinh hoạt Đảng do Đảng ủy Ngoài nước hướng dẫn.

Theo Quy định 17-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII, trường hợp: “Khi hết thời hạn ở nước ngoài, đảng viên muốn ở lại thêm phải xin phép cơ quan quản lý trực tiếp của mình ở trong nước và được đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng đoàn cơ quan đại diện của ta ở nước sở tại cho phép gia hạn. Nếu tự động ở lại hoặc tự ý sang một nước khác ở thì tổ chức Đảng xử lý về Đảng và thông báo cho cơ quan chủ quản trong nước hoặc cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú biết”.

Trường hợp tự động ở lại, không xin phép và không thực hiện đúng quy định của Bộ Chính trị, thì khi trở về nước, tổ chức Đảng phải xử lý kỷ luật nghiêm minh trước khi xem xét việc có tiếp tục cho phép trở lại sinh hoạt Đảng hay không. Đối với trường hợp nghỉ sinh hoạt Đảng một thời gian dài, có báo cáo, xin phép, khi trở về nước, đảng viên ngoài việc có bản kiểm điểm theo quy định, cần báo cáo trước chi bộ về ý thức tổ chức kỷ luật. Căn cứ vào kiểm điểm, nhận xét của cơ quan hữu quan ở nước ngoài, chi bộ xem xét để giải quyết cho hợp tình, hợp lý.

- Hỏi: Đảng viên chính thức bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí từ hơn 3 tháng nay mà không có lý do chính đáng thì áp dụng hình thức xóa tên trong danh sách đảng viên hay kỷ luật khai trừ? Trong cuộc họp xét kỷ luật của chi bộ, đảng viên đó không đến dự thì chi bộ phải làm thế nào?

>> Đáp: Theo quy định tại Điều 8 Điều lệ Đảng, đối với trường hợp đảng viên nêu trên, chi bộ và cấp ủy có thẩm quyền áp dụng hình thức xóa tên trong danh sách đảng viên, chứ không phải là áp dụng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Về thủ tục, đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng phải viết bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Nếu chi ủy yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý vắng mặt. Chi bộ, Đảng ủy bộ phận (nếu có), Đảng ủy cơ sở và cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét theo hướng dẫn tại Điểm 4 (4.6) của Hướng dẫn số 03-HD/BTC TƯ ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thùy Trang (thực hiện)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Chính sách khuyến khích cán bộ đi học  (24/08/2009,00:03)
Sinh hoạt trong nội bộ Đảng - Chưa quen nghe ý kiến trái chiều  (24/08/2009,00:00)
Tiền Giang: Thành lập 6 Chi bộ Đảng ngoài quốc doanh  (19/08/2009,03:59)
Chưa nhân rộng nhiều điển hình “làm theo” gương Bác  (17/08/2009,01:03)
Hỏi - Đáp: Công nhân học chưa hết tiểu học, có được kết nạp Đảng?  (17/08/2009,01:01)
Kết nạp Đảng trong trường học: Còn xa mục tiêu  (17/08/2009,00:58)
Một ngày của bí thư đồng thời là chủ tịch quận  (09/08/2009,23:38)
Quận 12: Phát hành Báo SGGP đến tận khu phố  (09/08/2009,23:29)
Còn nhiều tổ chức Đảng ở TPHCM không duy trì đều đặn sinh hoạt Đảng  (07/08/2009,02:04)
Thi tìm hiểu về 18 thôn Vườn Trầu  (27/07/2009,00:22)