Hỏi - Đáp
Khai trừ, xóa tên đảng viên
Thứ hai, 28/09/2009, 00:48 (GMT+7)

Hỏi: Ở cơ quan tôi có trường hợp đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng nhiều lần và không đóng Đảng phí mà không có lý do chính đáng, như vậy chi bộ có quyền xóa tên đảng viên đó không? Thủ tục xóa tên đảng viên thế nào?


Lê Đình Cường (phường 2 quận Tân Bình TPHCM)

Đáp: Thư bạn hỏi không nói rõ đảng viên bỏ sinh hoạt mấy lần trong năm. Theo Quy định của Điều  lệ Đảng: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng Đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên”.

Quy định chung như vậy, còn trong Hướng dẫn 03-HD/BTCTƯ (ngày 29-12-2006) của Ban Tổ chức Trung ương, có hướng dẫn cụ thể những trường hợp chi bộ tiến hành xem xét làm thủ tục xóa tên. Cụ thể, tại Điểm 10, có hướng dẫn như sau: “Đảng viên bỏ sinh hoạt hoặc không đóng Đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục sau 12 tháng mà không có tiến bộ”. Nếu xóa tên đảng viên thì chi bộ yêu cầu đảng viên đó làm bản kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp yêu cầu đến lần thứ 3 mà đảng viên đó không làm kiểm điểm,  không dự họp thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đảng viên.

Chi bộ biểu quyết, nếu có 2/3 đảng viên  biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên; đảng ủy cơ sở xem xét, nếu 2/3 cấp ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên… thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền; ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền xem xét, nếu có trên một nửa thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra nghị quyết xóa tên.

Hỏi: Một đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng nhưng không chấp hành với lý do đang khiếu nại. Làm như vậy có đúng không?

Nguyễn Bích Hằng (phường 4 quận Gò Vấp TPHCM)

Đáp: Điều 39 Điều lệ Đảng quy định: “Kỷ luật đảng viên vi phạm có hiệu lực ngay sau khi công bố quyết định”. Đồng thời Điều lệ Đảng cũng quy định đảng viên được quyền khiếu nại với cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương về quyết định kỷ luật đối với mình. Tuy nhiên, “trong khi chờ giải quyết khiếu nại, đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật”. Về trường hợp nêu trên, đảng viên đó đã không chấp hành quy định của Điều lệ Đảng.

THÙY TRANG  thực hiện)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Thí điểm mô hình “một nhà, hai cửa”  (28/09/2009,00:42)
Phát huy dân chủ trong Đảng - Những bài học từ thực tế  (28/09/2009,00:38)
Công đoàn ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Hoạt động kém hiệu quả - Vì sao?  (21/09/2009,00:22)
Hỏi - Đáp: Đi học chính trị có bị “mất ghế” không?  (21/09/2009,00:18)
Những “công trình tiết kiệm” ở một khu phố  (14/09/2009,00:08)
Cuộc thi “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”  (13/09/2009,23:06)
Giám sát, kiểm tra ở quận 11: Không chỉ tìm ra cái sai  (07/09/2009,08:43)
Sổ tay: Biến tướng  (07/09/2009,08:35)
Thi hành kỷ luật 274 đảng viên  (07/09/2009,08:33)
Thủ Đức: Hơn 1.400 thí sinh thi tìm hiểu di chúc Bác Hồ  (30/08/2009,23:15)