15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur

15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur

Nhân dịp nhóm bạn rủ đi Đắk Lắk leo núi và vì đây là môn yêu thích nên tôi quyết định tham gia. Vậy là lên đường. Khi chúng tôi đang khởi động, chuẩn bị cho hành trình khám phá những cung đường rừng thì sự cố xảy ra, cơ quan chức năng thông báo khu vực mà chúng tôi sắp trải nghiệm đang chuẩn bị đón đoàn khảo sát quốc tế… Vậy là “quay đầu xe”,  phương án “chữa cháy” được đưa ra: về thác Dray Sap - Dray Nur… 
 
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 1
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 2
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 3
 
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 4
 
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 5
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 6
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 7
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 8
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 9
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 10
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 11
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 12
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 13
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 14
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 15
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 16
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 17
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 18
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 19
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 20
 
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 21
 
15km và những khoảnh khắc quanh thác Dray Sap, Dray Nur ảnh 22

Tin cùng chuyên mục