21,6 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Trong 6 tháng qua có 21,6 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm nay lên gần 88,6 ngàn doanh nghiệp.

Tổng cục Thống kê cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có gần 67.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 860,2 ngàn tỷ đồng, tăng chưa đầy 4% về số lượng doanh nghiệp nhưng tăng gần 33% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn thay đổi tăng thêm 1.310 ngàn tỷ đồng cho nền kinh tế.

Đáng chú ý, trong 6 tháng qua có 21,6 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm nay lên gần 88,6 ngàn doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian này số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cũng lên đến 21,1 ngàn doanh nghiệp và 21,8 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 7,8 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc