3 doanh nghiệp cổ phần hóa đến năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Trong danh mục có 93 doanh nghiệp, gồm 4 doanh nghiệp sau khi thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên (Ngân hàng NN-PTNT, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty TNHH MTV Khoáng sản); 62 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần. 

Thủ tướng giao các bộ trưởng quản lý ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh, hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp, xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa, đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định.

Phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc thù khác. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp nhà nước cần nắm giữ từ 36% - 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

Trước ngày 30-9-2020 và sau mỗi quý, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp gửi Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng quản lý ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh, hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ quy định.

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc