ACB khẳng định không có giao dịch nội gián

Khách hàng giao dịch tại ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu vừa chính thức công bố đến các phương tiện truyền thông đại chúng về thông tin liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông. Theo nguồn tin này, ACB khẳng định ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng cổ phiếu tại ACB phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC), Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trong thời gian qua, ACB luôn thực hiện theo đúng các hướng dẫn của HASTC và UBCKNN về việc xin phép xác định ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức. Cách thức ACB cung cấp và công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông cũng như diễn biến của sự kiện diễn ra minh bạch hoàn toàn theo đúng yêu cầu công bố thông tin của Luật chứng khoán và tinh thần công khai với cổ đông.

Ông Nguyễn Thanh Toại - Phó Tổng Giám đốc ACB, phụ trách công bố thông tin khẳng định ACB không có giao dịch nội gián và ngân hàng sẵn sàng hợp tác với UBCKNN và các cơ quan chức năng làm sáng tỏ nội dung thông tin này. Hiện nay, ACB là một trong hai ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung. Mục tiêu của ACB là luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong hệ thống ngân hàng cổ phần. Do đó, ACB không phân biệt đối xử đối với nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước, nhà đầu tư ngắn hạn hay nhà đầu tư dài hạn. Được biết, cổ phiếu ACB hiện là một trong những cổ phiếu ngân hàng mang tính ổn định được nhiều nhà đầu tư quan tâm. 

Minh Nguyễn

Các tin, bài viết khác