Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu

SGGPO

Chiều 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, trình bày báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.


Tin liên quan

Đồng chí  Nguyễn Thị Lệ trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: hcmcpv

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: hcmcpv

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, TPHCM phải xử lý những vụ việc phức tạp kéo dài, nhưng Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo, đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp. Tinh thần là tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế cả nước.

Cùng với đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).

Trong công tác này, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đặc biệt chú trọng đến việc nhận diện, xác định mức độ của những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời đấu tranh ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ gắn với thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích, khắc phục kịp thời sai phạm của các cơ quan báo chí.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên thực chất hơn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Mặt khác, đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo quan điểm chỉ đạo của Trung ương và phù hợp thực tiễn của TP. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo và tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng chương trình phối hợp trong hoạt động giám sát, phát huy hiệu quả, vai trò của từng tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, khắc phục sự trùng lắp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế “Mặt trận Tổ quốc giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”. Đổi mới cách làm và hình thức, khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao nhận thức của người dân, phát huy tiềm lực, huy động nguồn lực thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng thời, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu kiện kéo dài của một số người dân liên quan đến thực hiện quy hoạch, gắn với chỉ đạo tập trung, phối hợp với các bộ - ngành Trung ương khẩn trương triển khai kết luận của Thanh tra Chính phủ, xây dựng các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác quản lý và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu ảnh 1  Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Song song đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã đẩy mạnh việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, vận động, thuyết phục, tiếp nhận các ý kiến đề xuất, nguyện vọng của người dân, vận dụng chính sách phù hợp với quy định của luật pháp nhằm có thể đáp ứng một cách tốt nhất quyền lợi chính đáng của người dân, của các tôn giáo, đã từng bước giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại đông người, kéo dài, nhất là liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao và một số cơ sở tôn giáo.

Ngoài ra, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời rà soát, bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; tiếp tục mở rộng phân cấp, ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; chuẩn bị nội dung và tổ chức điều hành các Hội nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy được đổi mới theo hướng phát huy trách nhiệm của từng đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Trong giải quyết công việc đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng thẩm quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và người đứng đầu, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo đảm dân chủ trong thảo luận và ban hành các quyết định; tạo điều kiện cho từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên phát huy vai trò trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Trong chương trình làm việc buổi chiều (15-10), ngoài lắng nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X, các đại biểu cũng chia thành 20 tổ thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

KIỀU PHONG - MẠNH HÒA - MAI HOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HĐND TPHCM đã thực hiện nhiều cuộc giám sát tại các địa phương về tình hình thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM. Trong ảnh: Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu trong buổi giám sát tại quận 8. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gỡ khó cho hoạt động của chính quyền đô thị

Mô hình chính quyền đô thị được áp dụng tại TPHCM từ ngày 1-7-2021. Với việc không tổ chức HĐND quận, phường, người dân từng kỳ vọng rất nhiều vào việc tinh gọn bộ máy, công việc từ đó cũng được giải quyết nhanh  hơn. Tuy nhiên, hơn một năm qua, các địa phương vẫn đang gặp không ít khó khăn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đặc công khổ luyện

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc. 

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Ông Huỳnh Thanh Phong được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Vị Thanh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Huỳnh Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, thôi giữ chức Giám đốc Sở Công thương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Cải cách hành chính

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 phục vụ với tiêu chí: 3 xin, 5 luôn, 5 không

Đó là tiêu chí phục vụ người dân và doanh nghiệp được bà Trần Huỳnh Châu, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 cho biết tại buổi lễ khánh thành trụ sở mới của chi nhánh và ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại chi nhánh (81-83 Phạm Văn Chí, Quận 6) vào tối 16-9.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />