Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 3 đến ngày 9-1-2020, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Hòa Thuận (21-11): Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Phan Thị Đó (25-11): Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hiền (28-11): Boc Minh Hung (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (02-12): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ,.

Giúp gđ chị Trần Thị Hương (05-12): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Trần Thị Phương (9-12): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Đinh Tiến Đạt (12-12): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ,Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Trương Văn Dọi (16-12): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Bình An (23-12): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Khánh Hiền (26-12): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Phan Hue Phuong (CK): 300.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96025 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 2.000.000đ.

Giúp họa sĩ Đặng Hoài Nam (30-12): Lương Phú Lễ (P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Phan Hue Phuong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 2.000.000đ.

Giúp Trần Nguyễn Hải Nguyên (02-01-2020): Lương Phú Lễ (P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Thái Công Minh (Q. 1): 400.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Nguyễn Thị Truyền (h. Bình Chánh): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 300.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, Nguyễn Thị Loan (Ngô Thị Thu Minh, P. 2, Q. Bình Tân): 1.000.000đ, Công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô Phát Tường (872/71/16 Quang Trung, P .8, Q. Gò Vấp): 3.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 2.000.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ, bé Thanh Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 58223 (CK): 1.000.000đ, Phan Hue Phuong (CK): 400.000đ, Nguyen Thi Xuan Nguyet (CK): 200.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 42173 (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 33557 (CK): 2.000.000đ, Hoang Thi Hong Duyen (CK): 500.000đ, Cô Lieu VDL Thị Nghè (CK): 2.000.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 96025 (CK): 200.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp Nguyễn Minh Khang (06-01-2020): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P. 7, Q. 5): 300.000đ, Chị Khuê (HTV): 2.000.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 200.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 300.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 400.000đ, Huỳnh Thị Tranh (Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q. 1): 500.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Đinh Ngọc Lan (Nguyễn Trãi, Q. 1): 2.000.000đ, Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P. 8, Q. 10): 500.000đ, Tâm An (Q. 30: 500.000đ, Anh Thuận (Q. 9): 300.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 11): 300.000đ, Nguyễn Thị Nền (P. 12, Q. 10): 200.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 13010 (CK): 500.000đ, Pham Bao Ngoc (CK): 200.000đ, Pham Ngoc Thuy Trang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 36367 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 10003 (CK): 500.000đ, Le Thi Nhan (CK): 2.000.000đ, Vo Thi Hong Ha (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số.. 10003 (CK): 250.000đ, bạn đọc TK số… 02692 (CK): 300.000đ, Dang Thi Ai Nu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88011 (CK): 500.000đ, Banh Bich Ngan (CK): 200.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Hong Nhung (CK): 200.000đ, Pham Minh Dung (CK): 100.000đ, Duong Thi Kieu Lien (CK): 100.000đ, Pham Thi Phuong (CK): 200.000đ, Nhóm Những Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Gia đình cô Xuân (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 2.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Le Thi Huong (CK): 500.000đ, KHCN Chu Cuong 202 HVB (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Mai Thi Tho (CK): 200.000đ.

Giúp Lê Thế Phương (09-01-2020): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, bà Phan Thị Khiết (Chung cư 1A 1B Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q. 1): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Ngo Thi Tuyet (CK): 1.000.000đ, Ho Truc Uyen (CK): 800.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyễn Thị Truyền (h. Bình Chánh): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 59583 (CK): 300.000đ, Dang Le Duy (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83005 (CK): 30.000đ, Quốc Trinh (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - báo SGGP: Gia đình bà Nguyễn Kim Sâm (Thành Thái, P. 14, Q. 10): 10.000.000đ,

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vận tải Lê Trí (164 Phan Văn Trị, P .12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Hoa (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ học sinh nghèo hiếu học: Công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô Phát Tường (872/71/16 Quang Trung, P .8, Q. Gò Vấp): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhi nghèo BV Ung bướu TPHCM: Nguyễn Thị Truyền (h. Bình Chánh): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Nguyễn Thị Truyền (h. Bình Chánh): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vận tải Lê Trí (164 Phan Văn Trị, P .12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo TPHCM: Nguyen Thi Hoa (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Người phụ nữ cơ cực lo cho 2 con nằm liệt giường

25 năm trước, khi mới tròn 1 tuổi, con gái bà Vương Thị Tuấn (53 tuổi, trú thôn Yên Hưng, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ bị liệt người, sau đó xác định bị bại não. Vợ chồng bà gồng gánh lo cho con được 10 năm thì đến năm 2007, sau một cơn bệnh nặng, chồng bà Tuấn qua đời. 

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).
" />