Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGPO
Từ ngày 24 đến ngày 29-4-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Mai Thu Ngân - HCCG 21-28 (27-4): Đỗ Phương Dung (TP. Thủ Đức): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào  (Q. 10): 1.000.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, gia đình Tài + Hằng (Q. 3): 100.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 58017 (CK): 50.000đ, Ta Thi Ai Chi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Công – HCCG 21-27 (23-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, gia đình Tài + Hằng (Q. 3): 100.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, bạn đọc TK số… 09199 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 30195 (CK): 500.000đ, Le Ho Nhut Minh (CK): 250.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Kim Cuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 10005 (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 87829 (CK): 500.000đ, Bich Ngoc (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 250.000đ, Tung (CK): 200.000đ, Hoang Ngoc Sang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 82457 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 39029 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 50003 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 260769 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…  85549 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31029 (CK): 200.000đ, Hoang Ngoc Sang (CK): 50.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 62015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 200.000đ, Nguyen Thuan Hanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 200.000đ, Ba Huynh Xiu Chinh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Duc (CK): 200.000đ.

Giúp gđ chị Lê Thị Thủy – HCCG 21-26 (20-4): Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Nguyễn Hồng Cường (Chu Mạnh Trinh, P. Bến Nghé, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, gia đình Tài + Hằng (Q. 3): 100.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Le Ho Nhut Minh (CK): 250.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 500.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 58009 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Trình Hà Anh - HCCG 21-25 (16-4): Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, gia đình Tài + Hằng (Q. 3): 100.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Le Ho Nhut Minh (CK): 250.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Duong Thieu Le Thu (CK): 500.000đ, Nguyen The - S3, D447, P TNPA, Q.9- (CK): 1.000.000đ, Thieu Thi Tiep (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, bà Nguyễn Thị Nguyệt Huyền (CK): 2.000.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 71478 (CK): 50.000đ, Ba Huynh Xiu Chinh (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Nguyễn – HCCG 21-24 (13-4): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, gia đình Tài + Hằng (Q. 3): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Tú Uyên – HCCG 21-23 (09-4): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Le Ho Nhut Minh (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Ba Huynh Xiu Chinh (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Dương Thị Thanh – HCCG 21-22 (06-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. chị Nguyễn Thị Đức – HCCG 21-21 (02-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Phan Văn Việt – HCCG 21-20 (30-3): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ,

Giúp gđ. ông Nguyễn Văn Cẩn – HCCG 21-19 (26-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Ba Huynh Xiu Chinh (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Lê An Khang  - HCCG 21-18 (23-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ chị Võ Thị Nghi – HCCG 21-17  (19-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ anh Phạm Văn Võ – HCCG 21-16  (16-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp em Trần Văn Khắc – HCCG 21-15  (12-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp em Phan Lê Quỳnh Nhi Nữ – HCCG 21-14 (09-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Sáng – HCCG 21-13 (05-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Đăng Khoa – HCCG 21-12 (02-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Thanh – HCCG 21-11 (27-2): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Nguyen Huu Phuc (CK): 500.000đ, Bui Duc Thai (CK): 4.000đ, Nguyen Cung Hoang Nam (CK): 1.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhi nghèo Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ,

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Xót thương bé gái mắc bệnh nan y

Gần 1 năm nay, cháu Lê Thị Như Ý (11 tuổi, học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Phú Mỹ, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hầu như phải ở hẳn tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị căn bệnh u não. Cháu Như Ý đã trải qua 2 lần phẫu thuật, hiện đang xạ trị để ổn định bệnh tình mới có thể thực hiện phẫu thuật lần thứ 3. 

Bạn đọc tiếp sức