Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 12 đến ngày 18-10-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp ông Lương Chánh HCCG 22-65 (18-10): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, P. Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ,  Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

Giúp cháu Lê Nguyễn Thị Trang HCCG 22-64 (14-10): Cô Hảo (Q.3): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88955  (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Bao Nhi- số 36 Chu Manh Trinh Q.1 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 15152 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 36934  (CK): 250.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Huynh Nguyen Thao Uyen (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Luong Phu Le (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Trinh (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88012  (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 89649  (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số…78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Trieu Huynh An (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.200.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ.

Giúp bác sĩ Nguyễn Thế Trường HCCG 22-63 (11-10): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, ông bà Lộc - Chuẩn (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 1.000.000đ, Nhóm viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Duong Van Dong (Ong gia Hang Xanh) (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 18257  (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ,  Bạn đọc TK số… 36934  (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 89649  (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số…78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Trieu Huynh An (CK): 1.000.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Nguyễn Bảo Nhuận HCCG 22-62 (07-10): Cô Hảo (Q.3): 500.000đ, Nhóm viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 36934  (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Đặng Gia Huy HCCG 22-61 (27-9): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 500.000đ,  2 bé Kiên + Trinh (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 36934  (CK): 250.000đ, Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Ta Quang Minh (CK): 1.000.000đ.

Giúp GĐ Bà Huỳnh Thị Hoa HCCG 22-60 (23-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ Ông Trần Ngọc Nhựng  HCCG 22-59 (20-9): 2 bé Kiên + Trinh (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 500.000đ, Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Huệ HCCG 22-58 (16-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Huỳnh Hàn Du HCCG 22-57 (13-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Trần Kim Lâu HCCG 22-56 (09-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ chị Nguyễn Thị Hoạt HCCG 22-55 (06-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ chị Đoàn Thị Ngọc Lan HCCG 22-54 (23-8): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Kim Hiền HCCG 22-53 (16-8): Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ, Nguyen Vinh Xuong (CK): 250.000đ.

Giúp anh Trần Thanh Sơn HCCG 22-52 (12-8): Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ anh chị Bùi Thị Cúc HCCG 22-46 (19-7): Nguyen Vinh Xuong (CK): 250.000đ.

Giúp bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy HCCG 22-40 (28-6): Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ, Huynh Thanh Quang (CK): 500.000đ, Vi Thi Tinh (CK): 20.000đ, Do Thi Thanh Van (CK): 20.000đ, Hoang Thi Thu (CK): 20.000đ, Tran Thi Mai (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Le Hang (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 79086  (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 10.000đ, Pham Quoc Long (CK): 20.000đ, Tong Manh Thang (CK): 20.000đ, Giang Thi Hai Van (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Huyen (CK): 20.000đ, Nguyen Kim Quynh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 11697  (CK): 10.000đ, Dinh Thi Thu Hao (CK): 20.000đ, Tran Thi Anh (CK): 20.000đ, Tran Duc Thuan (CK): 10.000đ,  Bien Thi Ngan (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Lan (CK): 20.000đ, Tran Han Du (CK): 20.000đ, Lo Thi Thu (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Uyen (CK): 20.000đ, Bui Quoc Hieu (CK): 20.000đ, Pham Minh Ngoc (CK): 20.000đ, Ho Thi Ky (CK): 20.000đ, Le Thi Huyen (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Quynh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thao (CK): 20.000đ, Nguyen Tran Thanh Trang (CK): 20.000đ, Pham Hai Ha (CK): 20.000đ, Tong Thi Van (CK): 20.000đ, Duong Thi My Hau (CK): 20.000đ, Ha Quynh Thuong (CK): 20.000đ, Ho Thi Nhu Phung (CK): 20.000đ, Hua Thi Thuyen (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ngoc Le (CK): 20.000đ, Vu Thi Ha (CK): 40.000đ, Nguyen Van Ven (CK): 40.000đ, Nguyen Thi Tuyet Trinh (CK): 20.000đ, Nguyen Yen Linh (CK): 15.000đ, Nguyen Thi Nga (CK): 20.000đ, Luong Thi Hong Duyen (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hau (CK): 20.000đ, Nguyen Tran Tam Doan (CK): 20.000đ, Ngo Thi Duyen (CK): 10.000đ, Le Cam Tu (CK): 10.000đ, Vu Thi Anh (CK): 20.000đ, Tran Thi Thu Trang (CK): 20.000đ, Pham Thi Hong (CK): 20.000đ, Phan Thi Thuy Tien (CK): 10.000đ, Nguyen Phuong Ly (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 158649 (CK): 20.000đ, Hoang Thi Vien (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Kim Thoa (CK): 20.000đ, Tran Thi Huong Quynh (CK): 20.000đ, Bui Van Phong (CK): 10.000đ, Pham Thi Huynh Mai (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Xuan Loc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Lieu Thuy (CK): 20.000đ,  Nguyen Thi Hong Nhung Anh 10 KTDN K59 (CK): 10.000đ, Hoang Thi Minh Tuyet (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Trac (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ngoc Nga (CK): 20.000đ, Duong Thi Mai Anh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Kim Cuc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Cam Giau (CK): 20.000đ, Le Thi Thuy Ny (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 522917 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thanh Lai (CK): 20.000đ, Teng Ngoc Nhung (CK): 20.000đ, Nong Thi Luyen (CK): 20.000đ, Tran Huy Hung (CK): 20.000đ, Phan A Vinh (CK): 20.000đ, Le Thi Ngan (CK): 20.000đ, Hoang Thi Thom (CK): 20.000đ, Nguyen Van Ben (CK): 20.000đ, To Minh Hieu (CK): 20.000đ, Dang Thi My Chau (CK): 20.000đ, Kim Thi Nhi (CK): 20.000đ, Le Nguyen Kim Hanh (CK): 10.000đ, Pham Thi Tuong Vy (CK): 20.000đ,  Vo Thi Thuong (CK): 10.000đ, Thach Thi Bich Tuyen (CK): 20.000đ,  Le Thi Xuan Thu (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 20.000đ, Do Phung Hao (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Anh Thu (CK): 22.000đ, Vo Thi Kim Chi (CK): 20.000đ, Moong Thi Thuy (CK): 20.000đ, Dinh Thi Kim Lien (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Binh (CK): 20.000đ, Duong Thuy Kieu (CK): 20.000đ, Ngo Thi Thao My (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Loan (CK): 10.000đ, Tran Thi Bich (CK): 20.000đ, Tranthidung (CK): 20.000đ, Tran Thi Hien (CK): 20.000đ, Nguyen Quynh Lien (CK): 20.000đ,  Van (CK): 20.000đ, Dao Thi Nhung (CK): 20.000đ, Vi Thi Huong (CK): 20.000đ,  Tran Ngoc Tu (CK): 20.000đ, Cao Thi Vien (CK): 20.000đ, Luong Nhu Phuong Tram (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Chung (CK): 20.000đ, Tong Thi Anh (CK): 20.000đ, Trinh Dang Xuan (CK): 20.000đ, Lang Thi Hoi (CK): 20.000đ, Nguyen Hong Cam (CK): 10.000đ, Dinh Thuy Linh (CK): 20.000đ, Trieu Thi May (CK): 20.000đ, Bui Thi Hao (CK): 20.000đ, Luong Phuong Thien (CK): 20.000đ, Luong Thi Hong Duyen (CK): 20.000đ, Trinh Thi Van (CK): 20.000đ, Nguyen Thuy Kieu (CK): 20.000đ, Tran Thi Hong (CK): 10.000đ, Kpa H Huyen (CK): 10.000đ, Pham Thi Ngoc Han (CK): 20.000đ, Tran Thi Van Anh (CK): 10.000đ, y Diem (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Trang (CK): 20.000đ, Truong Thi Hai (CK): 30.000đ, Truong Kieu Khanh (CK): 10.000đ,  Nguyen Thi Nau (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số…08859 (CK): 20.000đ,  Bui Thi Yen (CK): 20.000đ, Vi Thi Sinh (CK): 20.000đ, Hoang Thi Van (CK): 20.000đ, Ca Thi Xuan (CK): 20.000đ, Ha Thi Hong Huyen (CK): 20.000đ, Mong Thi Ta (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Truc Lieu (CK): 20.000đ, Bui Thi Huyen Chan (CK): 20.000đ, Truong Thi Lua (CK): 20.000đ, Lu Binh Tay (CK): 20.000đ, Nguyen Huynh Ngoc Oanh (CK): 20.000đ, Nguyen Ngoc My (CK): 20.000đ, Nguyen Do Phong (CK): 20.000đ, Bui Thi Nhu Quynh (CK): 20.000đ, Bui Van Nam (CK): 20.000đ, Le Thi Bao Ha (CK): 20.000đ, Phung Thi Huong (CK): 10.000đ, Do Thi Nhung (CK): 20.000đ, Luong Ngoc Khoan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 25313  (CK): 20.000đ, Do Thi My Linh (CK): 50.000đ, Le Thi Thanh Nhan (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hoa (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 20.000đ, Tran Thi Ngoc Anh (CK): 100.000đ, Mai Thi Hai Phuoc (CK): 20.000đ,  Tran Thi Thuong (CK): 20.000đ, Luong Thi Hong Duyen (CK): 10.000đ, Pham Thi Oanh (CK): 20.000đ, Ngan Thi Tuyet (CK): 20.000đ, Bui Thi Ngoc Anh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thuy Linh (CK): 20.000đ, Lai Thi My Le (CK): 20.000đ, Quy (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Tung Chinh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hong (CK): 20.000đ, Ha Kieu Trang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 20.000đ, Vu Thi Cu (CK): 20.000đ, Truong Thi Thuy Dung (CK): 20.000đ, Truong Thi Lua (CK): 20.000đ, Hang Thi Trong (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Kim Dung (CK): 20.000đ, Le Hong Thuy (CK): 20.000đ, Dinh Thi Thoa (CK): 20.000đ, Nguyen Truong Thanh Truc (CK): 20.000đ, Bay (CK): 20.000đ, Luu Thi Tham (CK): 10.000đ, Nhang Thi Thach (CK): 10.000đ, Pham My Xuyen (CK): 20.000đ, Le Thi Ngoc Nhien (CK): 20.000đ, Huynh Thi Ngan (CK): 10.000đ, Ngan Thi Thu (CK): 10.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (CK): 40.000.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ.

Giúp đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung: Bảo Anh + Yến Như (Q.3): 1.000.000đ, gia đình bà Nguyễn Thị Nhân (Q.Phú Nhuận): 2.000.000đ, bác Mai + bác Anh (Q. Bình Thạnh): 400.000đ, Bà Quỳnh + Trí + Tường (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Kiều Loan (Trần Hưng Dạo, Q. 5): 500.000đ, Hoang Thi Nga (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769  (CK): 250.000đ,  Vu Ha My (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 75999 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 92497 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 70603 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 79197 (CK): 20.000đ, Vu Thi Hang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 42123 (CK): 20.000đ, Tran Ba Thien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 84035 (CK): 20.000đ, Duong Thi Thuong (CK): 20.000đ, bạn đọc TK số…00364 (CK): 20.000đ, bạn đọc TK số… 02199 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 55671  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 77119  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 56879 (CK): 10.000đ,  Vo Thi Quynh (CK): 150.000đ, Truong Thi My Huyen (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 85369 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 64469  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 3656 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 05095 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 76657  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 47082 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 26666 (CK): 20.000đ, Dinh Van Hoang (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thuy Duong (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 26433 (CK): 20.000đ,  Xa Thi Xuan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 55663 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 99429 (CK): 20.000đ, Lai Thi Ngoc Thanh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 67116 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 60011 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60118 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 72426  (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Nhung (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 50187 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 93409 (CK): 20.000đ, Bui Quang Hiep (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 075347 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…75455  (CK): 10.000đ,  Bạn đọc TK số…99429(CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 90902 (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 04676  (CK): 20.000đ, Vuong Thi Thuy (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 64820 (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 39786 (CK): 20.000đ, Dang Thi Huong Thuy (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 98593 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 90001 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 56266  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 32021  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…12000(CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 72323 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 95910 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 98797 (CK): 20.000đ, Le Thi Ngoc Hien (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…45510 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…56018 (CK): 20.000đ, Dam Thi Thuy (CK): 20.000đ, Le Thi Thuong (CK): 20.000đ, Nguyen The Anh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…16195 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 34916 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 56403 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…88999 (CK): 10.000đ, Hoang Kim Thuong (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 28069  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 92289  (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 87399 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ngoc Nga (CK): 20.000đ, Tran Thi Kim Thanh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 50953  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 66888 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 12637 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 02006 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 53451  (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hong Lam (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 85201 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 09288 (CK): 10.000đ, bạn đọc TK số… 90367  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 72201 (CK): 10.000đ, Pham Thi Dao (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 54288 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 70888 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 12011 (CK): 20.000đ, Dinh Thi My Ngan (CK): 20.000đ, Pham Thi Thu Thuy (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 54207 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 02002 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…04042 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 30664 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 01508 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…59095 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 73168 (CK): 20.000đ, Dam Manh Tien (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 99345 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 71744 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 90221 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 16096 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 21095 (CK): 20.000đ, Pham Ngoc Mai (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 10006  (CK): 20.000đ, Dinh Giang Hien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 30539 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 45387 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 34700  (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Quynh Quyen (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 79086 (CK): 20.000đ, Lam Thi Huong (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 46512  (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…99429 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 08888  (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 18889 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 62170 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 60340 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số…21912  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 09389 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…31993 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…08299  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60800 (CK): 20.000đ, Ngo Thi Thu Nhi (CK): 20.000đ, Ly Me Xo (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Kim Trang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 10469  (CK): 20.000đ,  Luong Gia Han (CK): 20.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Cô Quỳnh + Tường (Q. Bình Thạnh): 400.000đ, Dam Manh Tien (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Cô Quỳnh + Tường (Q. Bình Thạnh): 1.200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục