Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 12 đến ngày 18-10-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp ông Lương Chánh HCCG 22-65 (18-10): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, P. Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ,  Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

Giúp cháu Lê Nguyễn Thị Trang HCCG 22-64 (14-10): Cô Hảo (Q.3): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88955  (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Bao Nhi- số 36 Chu Manh Trinh Q.1 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 15152 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 36934  (CK): 250.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Huynh Nguyen Thao Uyen (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Luong Phu Le (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Trinh (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88012  (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 89649  (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số…78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Trieu Huynh An (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.200.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ.

Giúp bác sĩ Nguyễn Thế Trường HCCG 22-63 (11-10): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, ông bà Lộc - Chuẩn (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 1.000.000đ, Nhóm viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Duong Van Dong (Ong gia Hang Xanh) (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 18257  (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ,  Bạn đọc TK số… 36934  (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 89649  (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số…78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Trieu Huynh An (CK): 1.000.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Nguyễn Bảo Nhuận HCCG 22-62 (07-10): Cô Hảo (Q.3): 500.000đ, Nhóm viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 36934  (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Đặng Gia Huy HCCG 22-61 (27-9): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 500.000đ,  2 bé Kiên + Trinh (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 36934  (CK): 250.000đ, Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Ta Quang Minh (CK): 1.000.000đ.

Giúp GĐ Bà Huỳnh Thị Hoa HCCG 22-60 (23-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ Ông Trần Ngọc Nhựng  HCCG 22-59 (20-9): 2 bé Kiên + Trinh (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 500.000đ, Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Huệ HCCG 22-58 (16-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Huỳnh Hàn Du HCCG 22-57 (13-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Trần Kim Lâu HCCG 22-56 (09-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ chị Nguyễn Thị Hoạt HCCG 22-55 (06-9): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ chị Đoàn Thị Ngọc Lan HCCG 22-54 (23-8): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Kim Hiền HCCG 22-53 (16-8): Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ, Nguyen Vinh Xuong (CK): 250.000đ.

Giúp anh Trần Thanh Sơn HCCG 22-52 (12-8): Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ anh chị Bùi Thị Cúc HCCG 22-46 (19-7): Nguyen Vinh Xuong (CK): 250.000đ.

Giúp bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy HCCG 22-40 (28-6): Ho Ngoc Ha P.10 Q.GV (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ, Huynh Thanh Quang (CK): 500.000đ, Vi Thi Tinh (CK): 20.000đ, Do Thi Thanh Van (CK): 20.000đ, Hoang Thi Thu (CK): 20.000đ, Tran Thi Mai (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Le Hang (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 79086  (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 10.000đ, Pham Quoc Long (CK): 20.000đ, Tong Manh Thang (CK): 20.000đ, Giang Thi Hai Van (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Huyen (CK): 20.000đ, Nguyen Kim Quynh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 11697  (CK): 10.000đ, Dinh Thi Thu Hao (CK): 20.000đ, Tran Thi Anh (CK): 20.000đ, Tran Duc Thuan (CK): 10.000đ,  Bien Thi Ngan (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Lan (CK): 20.000đ, Tran Han Du (CK): 20.000đ, Lo Thi Thu (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Uyen (CK): 20.000đ, Bui Quoc Hieu (CK): 20.000đ, Pham Minh Ngoc (CK): 20.000đ, Ho Thi Ky (CK): 20.000đ, Le Thi Huyen (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Quynh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thao (CK): 20.000đ, Nguyen Tran Thanh Trang (CK): 20.000đ, Pham Hai Ha (CK): 20.000đ, Tong Thi Van (CK): 20.000đ, Duong Thi My Hau (CK): 20.000đ, Ha Quynh Thuong (CK): 20.000đ, Ho Thi Nhu Phung (CK): 20.000đ, Hua Thi Thuyen (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ngoc Le (CK): 20.000đ, Vu Thi Ha (CK): 40.000đ, Nguyen Van Ven (CK): 40.000đ, Nguyen Thi Tuyet Trinh (CK): 20.000đ, Nguyen Yen Linh (CK): 15.000đ, Nguyen Thi Nga (CK): 20.000đ, Luong Thi Hong Duyen (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hau (CK): 20.000đ, Nguyen Tran Tam Doan (CK): 20.000đ, Ngo Thi Duyen (CK): 10.000đ, Le Cam Tu (CK): 10.000đ, Vu Thi Anh (CK): 20.000đ, Tran Thi Thu Trang (CK): 20.000đ, Pham Thi Hong (CK): 20.000đ, Phan Thi Thuy Tien (CK): 10.000đ, Nguyen Phuong Ly (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 158649 (CK): 20.000đ, Hoang Thi Vien (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Kim Thoa (CK): 20.000đ, Tran Thi Huong Quynh (CK): 20.000đ, Bui Van Phong (CK): 10.000đ, Pham Thi Huynh Mai (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Xuan Loc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Lieu Thuy (CK): 20.000đ,  Nguyen Thi Hong Nhung Anh 10 KTDN K59 (CK): 10.000đ, Hoang Thi Minh Tuyet (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Trac (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ngoc Nga (CK): 20.000đ, Duong Thi Mai Anh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Kim Cuc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Cam Giau (CK): 20.000đ, Le Thi Thuy Ny (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 522917 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thanh Lai (CK): 20.000đ, Teng Ngoc Nhung (CK): 20.000đ, Nong Thi Luyen (CK): 20.000đ, Tran Huy Hung (CK): 20.000đ, Phan A Vinh (CK): 20.000đ, Le Thi Ngan (CK): 20.000đ, Hoang Thi Thom (CK): 20.000đ, Nguyen Van Ben (CK): 20.000đ, To Minh Hieu (CK): 20.000đ, Dang Thi My Chau (CK): 20.000đ, Kim Thi Nhi (CK): 20.000đ, Le Nguyen Kim Hanh (CK): 10.000đ, Pham Thi Tuong Vy (CK): 20.000đ,  Vo Thi Thuong (CK): 10.000đ, Thach Thi Bich Tuyen (CK): 20.000đ,  Le Thi Xuan Thu (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 20.000đ, Do Phung Hao (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Anh Thu (CK): 22.000đ, Vo Thi Kim Chi (CK): 20.000đ, Moong Thi Thuy (CK): 20.000đ, Dinh Thi Kim Lien (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Binh (CK): 20.000đ, Duong Thuy Kieu (CK): 20.000đ, Ngo Thi Thao My (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Loan (CK): 10.000đ, Tran Thi Bich (CK): 20.000đ, Tranthidung (CK): 20.000đ, Tran Thi Hien (CK): 20.000đ, Nguyen Quynh Lien (CK): 20.000đ,  Van (CK): 20.000đ, Dao Thi Nhung (CK): 20.000đ, Vi Thi Huong (CK): 20.000đ,  Tran Ngoc Tu (CK): 20.000đ, Cao Thi Vien (CK): 20.000đ, Luong Nhu Phuong Tram (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Chung (CK): 20.000đ, Tong Thi Anh (CK): 20.000đ, Trinh Dang Xuan (CK): 20.000đ, Lang Thi Hoi (CK): 20.000đ, Nguyen Hong Cam (CK): 10.000đ, Dinh Thuy Linh (CK): 20.000đ, Trieu Thi May (CK): 20.000đ, Bui Thi Hao (CK): 20.000đ, Luong Phuong Thien (CK): 20.000đ, Luong Thi Hong Duyen (CK): 20.000đ, Trinh Thi Van (CK): 20.000đ, Nguyen Thuy Kieu (CK): 20.000đ, Tran Thi Hong (CK): 10.000đ, Kpa H Huyen (CK): 10.000đ, Pham Thi Ngoc Han (CK): 20.000đ, Tran Thi Van Anh (CK): 10.000đ, y Diem (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Trang (CK): 20.000đ, Truong Thi Hai (CK): 30.000đ, Truong Kieu Khanh (CK): 10.000đ,  Nguyen Thi Nau (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số…08859 (CK): 20.000đ,  Bui Thi Yen (CK): 20.000đ, Vi Thi Sinh (CK): 20.000đ, Hoang Thi Van (CK): 20.000đ, Ca Thi Xuan (CK): 20.000đ, Ha Thi Hong Huyen (CK): 20.000đ, Mong Thi Ta (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Truc Lieu (CK): 20.000đ, Bui Thi Huyen Chan (CK): 20.000đ, Truong Thi Lua (CK): 20.000đ, Lu Binh Tay (CK): 20.000đ, Nguyen Huynh Ngoc Oanh (CK): 20.000đ, Nguyen Ngoc My (CK): 20.000đ, Nguyen Do Phong (CK): 20.000đ, Bui Thi Nhu Quynh (CK): 20.000đ, Bui Van Nam (CK): 20.000đ, Le Thi Bao Ha (CK): 20.000đ, Phung Thi Huong (CK): 10.000đ, Do Thi Nhung (CK): 20.000đ, Luong Ngoc Khoan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 25313  (CK): 20.000đ, Do Thi My Linh (CK): 50.000đ, Le Thi Thanh Nhan (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hoa (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 20.000đ, Tran Thi Ngoc Anh (CK): 100.000đ, Mai Thi Hai Phuoc (CK): 20.000đ,  Tran Thi Thuong (CK): 20.000đ, Luong Thi Hong Duyen (CK): 10.000đ, Pham Thi Oanh (CK): 20.000đ, Ngan Thi Tuyet (CK): 20.000đ, Bui Thi Ngoc Anh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thuy Linh (CK): 20.000đ, Lai Thi My Le (CK): 20.000đ, Quy (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Tung Chinh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hong (CK): 20.000đ, Ha Kieu Trang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 20.000đ, Vu Thi Cu (CK): 20.000đ, Truong Thi Thuy Dung (CK): 20.000đ, Truong Thi Lua (CK): 20.000đ, Hang Thi Trong (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Kim Dung (CK): 20.000đ, Le Hong Thuy (CK): 20.000đ, Dinh Thi Thoa (CK): 20.000đ, Nguyen Truong Thanh Truc (CK): 20.000đ, Bay (CK): 20.000đ, Luu Thi Tham (CK): 10.000đ, Nhang Thi Thach (CK): 10.000đ, Pham My Xuyen (CK): 20.000đ, Le Thi Ngoc Nhien (CK): 20.000đ, Huynh Thi Ngan (CK): 10.000đ, Ngan Thi Thu (CK): 10.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (CK): 40.000.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ.

Giúp đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung: Bảo Anh + Yến Như (Q.3): 1.000.000đ, gia đình bà Nguyễn Thị Nhân (Q.Phú Nhuận): 2.000.000đ, bác Mai + bác Anh (Q. Bình Thạnh): 400.000đ, Bà Quỳnh + Trí + Tường (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Kiều Loan (Trần Hưng Dạo, Q. 5): 500.000đ, Hoang Thi Nga (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769  (CK): 250.000đ,  Vu Ha My (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 75999 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 92497 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 70603 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 79197 (CK): 20.000đ, Vu Thi Hang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 42123 (CK): 20.000đ, Tran Ba Thien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 84035 (CK): 20.000đ, Duong Thi Thuong (CK): 20.000đ, bạn đọc TK số…00364 (CK): 20.000đ, bạn đọc TK số… 02199 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 55671  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 77119  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 56879 (CK): 10.000đ,  Vo Thi Quynh (CK): 150.000đ, Truong Thi My Huyen (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 85369 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 64469  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 3656 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 05095 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 76657  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 47082 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 26666 (CK): 20.000đ, Dinh Van Hoang (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thuy Duong (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 26433 (CK): 20.000đ,  Xa Thi Xuan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 55663 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 99429 (CK): 20.000đ, Lai Thi Ngoc Thanh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 67116 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 60011 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60118 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 72426  (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Nhung (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 50187 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 93409 (CK): 20.000đ, Bui Quang Hiep (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 075347 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…75455  (CK): 10.000đ,  Bạn đọc TK số…99429(CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 90902 (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 04676  (CK): 20.000đ, Vuong Thi Thuy (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 64820 (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 39786 (CK): 20.000đ, Dang Thi Huong Thuy (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 98593 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 90001 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 56266  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 32021  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…12000(CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 72323 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 95910 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 98797 (CK): 20.000đ, Le Thi Ngoc Hien (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…45510 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…56018 (CK): 20.000đ, Dam Thi Thuy (CK): 20.000đ, Le Thi Thuong (CK): 20.000đ, Nguyen The Anh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…16195 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 34916 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 56403 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…88999 (CK): 10.000đ, Hoang Kim Thuong (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 28069  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 92289  (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 87399 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ngoc Nga (CK): 20.000đ, Tran Thi Kim Thanh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 50953  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 66888 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 12637 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 02006 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 53451  (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hong Lam (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 85201 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 09288 (CK): 10.000đ, bạn đọc TK số… 90367  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 72201 (CK): 10.000đ, Pham Thi Dao (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 54288 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 70888 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 12011 (CK): 20.000đ, Dinh Thi My Ngan (CK): 20.000đ, Pham Thi Thu Thuy (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 54207 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 02002 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…04042 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 30664 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 01508 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…59095 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 73168 (CK): 20.000đ, Dam Manh Tien (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 99345 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 71744 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 90221 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 16096 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 21095 (CK): 20.000đ, Pham Ngoc Mai (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 10006  (CK): 20.000đ, Dinh Giang Hien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 30539 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 45387 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 34700  (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Quynh Quyen (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 79086 (CK): 20.000đ, Lam Thi Huong (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 46512  (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…99429 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 08888  (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 18889 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 62170 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 60340 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số…21912  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 09389 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…31993 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…08299  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60800 (CK): 20.000đ, Ngo Thi Thu Nhi (CK): 20.000đ, Ly Me Xo (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Kim Trang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 10469  (CK): 20.000đ,  Luong Gia Han (CK): 20.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Cô Quỳnh + Tường (Q. Bình Thạnh): 400.000đ, Dam Manh Tien (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Cô Quỳnh + Tường (Q. Bình Thạnh): 1.200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Ước gì gánh được nỗi đau của con!

Là con trai út trong nhà, mặc dù rất ham học nhưng em Lý Trung Quang (ảnh, 18 tuổi, ở thôn 6, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm kiếm tiền phụ bố lo chữa bệnh cho mẹ.

Bạn đọc tiếp sức