Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng từ ngày 16 đến 22-8-2019

SGGPO
Từ ngày 16 đến ngày 22-8 -2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Lê Thị Thu Ba (28-3): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp chị Nguyễn Kim Thoa (16-5): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bé Nguyễn Dương Gia Bảo (20-5): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bé Trần Nguyễn Hà Vi (23-5): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp anh Mè Văn Sanh (27-5): Phạm Thị Phương Quỳnh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp gia đình a Võ Thanh Tú (3-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bà Dương Thị Thìn (6-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp anh Nguyễn Xuân Lâm (10-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bé Nguyễn Thị Bích Vân (13-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bà Nguyễn Thị Chơi (20-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bé Diệp Minh Hoàng (11-7): Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang (P.11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ.

Giúp bé Lê Diễm Hương (15-7): Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Huệ (22-7): Thánh Jude: 200.000đ. 

Giúp gia đình anh Hiệp - chị Hạnh (25-7): Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Thánh Jude: 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ.

Giúp ông Lê Văn Luyện (29-7): Thánh Jude: 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Nga (01-8): Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 100.000đ, Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Thánh Jude: 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyễn Thị Xuân Phương (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Thảo Nhi (05-8): Võ Thị Mai Phụng (P. 4, Q. 3): 1.000.000đ, Tô Võ Hiền Ngọc (P. 4, Q. 3): 1.000.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Tuấn Anh (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Trần Thanh Loan (đường 36, Khu 8 Linh Đông, Q. Thủ Đức): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Thánh Jude: 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Nguyễn Thị Bích Đào (Q. 2): 1.500.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Anh Hồng (CK): 200.000đ, Bác Kỳ - Q.7 (CK): 3.000.000đ.

Giúp chị Trần Thị Liễu (8/8): Nguyễn Nhân Dũng (Hoàng Hoa Thám, Q. Phú Nhuận): 1.000.000đ, Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ. 

Giúp gia đình anh Trần Văn Lộc (12-8): Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q. 8): 1.000.000đ, Trần Thanh Loan (đường 36, Khu 8 Linh Đông, Q. Thủ Đức): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang (P.11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phạm Thị Phương Quỳnh (CK): 500.000đ, Lê Thị Đồng (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Hà Khuê (CK): 500.000đ, Nguyễn Ngọc Anh (CK): 500.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số... 93007 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 42998 (CK): 250.000đ.

Giúp chị Mí Ta Mun(15-8): bà Nguyễn Thị Nhâm (P. 8, Q. 5): 1.000.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q. 8): 1.000.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Trần Thị Nam (Parkson Hùng Vương, P3006B): 1.000.000đ, Trần Thanh Loan (đường 36, Khu 8 Linh Đông, Q. Thủ Đức): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 100.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Hoàng Đức Tuấn (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 96063 (CK): 100.000đ, Phạm Thị Phương Quỳnh (CK): 500.000đ, Trần Văn Thông Q.3 (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số... 87829 (CK): 500.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 150.000đ, Trần Thị Tuyết Hoa (CK): 1.000.000đ, Cô Hạnh (CK): 300.000đ, Nguyễn Mẫu Thiên Ân -Gò Vấp (CK): 500.000đ, Lương Đức Đề (CK): 250.000đ.

Giúp chị Dụng Tiền Hạnh Tiên (19-8): Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, chú Định (Q. 1): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Trần Thanh Loan (đường 36, Khu 8 Linh Đông, Q. Thủ Đức): 500.000đ, Nguyễn Hoàng Thúy Trang (Q. 10): 500.000đ, Ngũ Tố Nữ (Hòa Hảo, P. 5, Q. 10): 300.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, Q. 3): 700.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Tăng Mỹ Chánh (P. 5, Q. 10): 300.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Đức Thơ (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số... 87829 (CK): 500.000đ, Nguyễn Mẫu Thiên Ân -Gò Vấp (CK): 500.000đ, Lương Đức Đề (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số... 76019 (CK): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Chắc (22-8): Lê Thị Bé + Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Từ Xú (Hòa Hảo, P. 5, Q. 10): 300.000đ, chú Định (Q. 1): 500.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 400.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Thị Diễm Trang (CK): 300.000đ, Lương Đức Đề (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số... 09350 (CK): 300.000đ.

Giúp các nạn nhân bị thiên tai lũ lụt tại Đắk Nông (22-8): Lê Thị Hồng Liên (Q. 10): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nhi + Khoa (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Dương Thùy Ngọc Hạ (CK): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh Nhi nghèo BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp Bếp ăn người già neo đơn: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Nhà nghèo, con gái bệnh ung thư máu

Chỉ mới 6 tuổi, bé Phạm Nguyễn Tuyết Anh (ở ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã mắc bệnh ung thư máu gần 3 năm. 

Bạn đọc tiếp sức