Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng từ ngày 16 đến 22-8-2019

SGGPO
Từ ngày 16 đến ngày 22-8 -2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Lê Thị Thu Ba (28-3): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp chị Nguyễn Kim Thoa (16-5): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bé Nguyễn Dương Gia Bảo (20-5): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bé Trần Nguyễn Hà Vi (23-5): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp anh Mè Văn Sanh (27-5): Phạm Thị Phương Quỳnh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp gia đình a Võ Thanh Tú (3-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bà Dương Thị Thìn (6-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp anh Nguyễn Xuân Lâm (10-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bé Nguyễn Thị Bích Vân (13-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bà Nguyễn Thị Chơi (20-6): Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 500.000đ

Giúp bé Diệp Minh Hoàng (11-7): Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang (P.11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ.

Giúp bé Lê Diễm Hương (15-7): Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Huệ (22-7): Thánh Jude: 200.000đ. 

Giúp gia đình anh Hiệp - chị Hạnh (25-7): Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Thánh Jude: 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ.

Giúp ông Lê Văn Luyện (29-7): Thánh Jude: 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Nga (01-8): Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 100.000đ, Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Thánh Jude: 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyễn Thị Xuân Phương (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Thảo Nhi (05-8): Võ Thị Mai Phụng (P. 4, Q. 3): 1.000.000đ, Tô Võ Hiền Ngọc (P. 4, Q. 3): 1.000.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Tuấn Anh (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Trần Thanh Loan (đường 36, Khu 8 Linh Đông, Q. Thủ Đức): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Thánh Jude: 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Nguyễn Thị Bích Đào (Q. 2): 1.500.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Anh Hồng (CK): 200.000đ, Bác Kỳ - Q.7 (CK): 3.000.000đ.

Giúp chị Trần Thị Liễu (8/8): Nguyễn Nhân Dũng (Hoàng Hoa Thám, Q. Phú Nhuận): 1.000.000đ, Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ. 

Giúp gia đình anh Trần Văn Lộc (12-8): Huỳnh Phương Thảo (Q. 10): 500.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q. 8): 1.000.000đ, Trần Thanh Loan (đường 36, Khu 8 Linh Đông, Q. Thủ Đức): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang (P.11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phạm Thị Phương Quỳnh (CK): 500.000đ, Lê Thị Đồng (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Hà Khuê (CK): 500.000đ, Nguyễn Ngọc Anh (CK): 500.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số... 93007 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 42998 (CK): 250.000đ.

Giúp chị Mí Ta Mun(15-8): bà Nguyễn Thị Nhâm (P. 8, Q. 5): 1.000.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q. 8): 1.000.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Trần Thị Nam (Parkson Hùng Vương, P3006B): 1.000.000đ, Trần Thanh Loan (đường 36, Khu 8 Linh Đông, Q. Thủ Đức): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 100.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Hoàng Đức Tuấn (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 96063 (CK): 100.000đ, Phạm Thị Phương Quỳnh (CK): 500.000đ, Trần Văn Thông Q.3 (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số... 87829 (CK): 500.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 150.000đ, Trần Thị Tuyết Hoa (CK): 1.000.000đ, Cô Hạnh (CK): 300.000đ, Nguyễn Mẫu Thiên Ân -Gò Vấp (CK): 500.000đ, Lương Đức Đề (CK): 250.000đ.

Giúp chị Dụng Tiền Hạnh Tiên (19-8): Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, chú Định (Q. 1): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Trần Thanh Loan (đường 36, Khu 8 Linh Đông, Q. Thủ Đức): 500.000đ, Nguyễn Hoàng Thúy Trang (Q. 10): 500.000đ, Ngũ Tố Nữ (Hòa Hảo, P. 5, Q. 10): 300.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, Q. 3): 700.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Tăng Mỹ Chánh (P. 5, Q. 10): 300.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Đức Thơ (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số... 87829 (CK): 500.000đ, Nguyễn Mẫu Thiên Ân -Gò Vấp (CK): 500.000đ, Lương Đức Đề (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số... 76019 (CK): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Chắc (22-8): Lê Thị Bé + Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Từ Xú (Hòa Hảo, P. 5, Q. 10): 300.000đ, chú Định (Q. 1): 500.000đ, Lê Hà Triều (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 400.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Thị Diễm Trang (CK): 300.000đ, Lương Đức Đề (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 77015 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số... 09350 (CK): 300.000đ.

Giúp các nạn nhân bị thiên tai lũ lụt tại Đắk Nông (22-8): Lê Thị Hồng Liên (Q. 10): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nhi + Khoa (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Dương Thùy Ngọc Hạ (CK): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh Nhi nghèo BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp Bếp ăn người già neo đơn: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Vợ bạo bệnh, chồng bị tai nạn

Đã hai lần phẫu thuật, nhưng chỉ có thể kéo dài sự sống, bệnh tình chị Căn không thuyên giảm. Để có tiền chạy chữa thuốc thang, trả nợ chi phí phẫu thuật cho vợ, anh Thẩm xin làm phụ hồ nhưng lại bị tai nạn gây chấn thương cột sống, không thể làm nặng.

Bạn đọc tiếp sức