Bảng vàng quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn giải phóng (Từ ngày 16 đến 30-11-2017)

Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:
Giúp anh Trần Văn Viện (25/9): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ.  

Giúp sinh viên Trương Thị Mười (28/9): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.   

Giúp bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2/10): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.          

Giúp em Huỳnh Minh Vũ (5/10): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ. 

Giúp chị Lê Thị Mai Lan (9/10): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.  

Giúp bà Nguyễn Thị Điệu (13/10): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.   

Giúp bé Trần Khương Sang (16/10): Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Bình Tân): 200.000đ. 

Giúp chị Nguyễn Thị Hằng (19/10): Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Bình 

Giúp Võ Phạm Quỳnh Như (23/10): Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Bình Tân): 200.000đ, Pham Thi Thieu Hoa (ck): 250.000đ. 

Giúp chị Lê Thị Xuyến (26/10): Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Bình Tân): 200.000đ, Chu Xuan Lang (ck): 300.000đ.            

Giúp chị Nguyễn Thị Hóa (30/10): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ,Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ,Thiện Nhơn (P.8,Q. Tân Bình): 100.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.                     

Giúp bé Lê Minh Quân (2/11): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Thiện Nhơn (P.8,Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Pham Thi Thieu Hoa (ck): 300.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.                                   

Giúp bé Tạ Trung Kiên (6/11): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ, bé Thành Đạt: (Q.Bình Tân): 400.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Thiện Nhơn (P.8,Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Thị Cẩm Hồng (P.10, Q.5): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Pham Thi Thieu Hoa (ck): 300.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.   

Giúp bé Mai Ngọc Sơn (9/11): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ, CMM &CE. TKT: 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, (Q.1): 100.000đ, Nguyễn Thị Cẩm Hồng (P.10, Q.5): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Pham Duc Anh Tu (ck): 200.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ. 

Giúp bé Nguyễn Thành Đạt (13/11): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ, CMM &CE. TKT: 200.000đ, Công ty TNHH SXTM, Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, bạn đọc (Q.3): 2.300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.   

Giúp cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai (16/11): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ, anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, CMM &CE. TKT: 200.000đ, Công ty TNHH SXTM, Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 300.000đ, Hiền, Hạnh, Hùng (Hòa Hảo, Q.11):1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc (Q1-TPHCM): 500.000đ, Thai Hong Lan (ck): 500.000đ, Le Viet Van (ck): 100.000đ, Ly Huynh Tan Loc (ck): 500.000đ, Nguyen Thi Kim Ngoc (ck): 500.000đ, Co Mai (ck): 500.000đ.              

Giúp anh Vũ Mạnh Hùng (20/11): Phạm Thị Nam (Q.1): 100.000đ, anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, bạn đọc  (Q.1): 500.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 300.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình): 400.000đ, Hiền, Hạnh, Hùng (Hòa Hảo, Q.11):1.000.000đ, CMM &CE.TKT: 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Huynh Thi Tranh - 484 Vo Van Kiet (ck): 500.000đ, Chu Xuan Lang (ck): 300.000đ, Co Mai (ck): 200.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ.         

Giúp bé Nguyễn Thị Tường Vy (23/11): Bạn đọc (Q.1): 100.000đ, Nguyễn Văn Tình 115A Bà Hom, P.13, Q.6): 300.000đ, anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình): 300.000đ, CMM & CE. TKT: 200.000đ, chú Ninh (Q.10): 300.000đ, Nguyễn Thị Cẩm Hồng (P.10, Q.5): 200.000đ, Nghĩa Nam (Q.Tân Phú): 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Chú Định (Q1-TPHCM): 500.000đ, Le Duy Minh (ck): 100.000đ, Anh Huynh Tan Thanh (ck): 3.000.000đ, Ban doc chuyen khoan: 2.000.000đ, Thai Hong Lan (ck): 1.000.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ, Nguyen Thi Tu (ck): 200.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ, Ban doc chuyen khoan: 2.000.000đ.  

Giúp anh Huỳnh Thế Điền (27/11): Bạn đọc (Q.1): 500.000đ, anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 300.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình): 300.000đ, Trần Thị Kim (Linh Đông, Q.Thủ Đức): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Thân Vĩnh Năm (Q.Tân Bình): 700.000đ, Thai Hong Lan (ck): 500.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ, Nguyen Thi Tu (ck): 200.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ.  

Giúp bà Trần Thị Thục (30/11): Bạn đọc (Q.1): 500.000đ, chú Nguyễn Nguyễn Hoài Nam (Q.3): 200.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 300.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình): 400.000đ, bác Trần Ngọc Oánh (Q.4): 500.000đ, Anh Trí Đức (Q3-TPHCM): 2.000.000đ. 

Giúp Quỹ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SXTM, Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ. 

Giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX,TM, Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.  

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q1-TPHCM): 1.00.000đ.  

Giúp đồng bào bị thiên tai bão lũ các tỉnh miền Bắc & miền Trung: Quách Kim Hà (Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ, Quách Thành Trí (Nguyễn Cửu Vân, Q.Bình Thạnh): 200.000đ. 

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.
 BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Chồng liệt giường, con trai ung thư

Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế kết luận Long bị ung thư xương hàm và cho biết quá trình điều trị sẽ kéo dài, rất tốn kém.

Bạn đọc tiếp sức