Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 22 đến ngày 28-3)

Từ ngày 22 đến ngày 28-3-2023, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp GĐ anh Nguyễn Duy Điệp HCCG 23-18 (28-3): Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ.

Giúp em Thạch Huỳnh Thúy Lan HCCG 23-17 (24-3): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, anh Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 260.000đ, Nguyen Van Dung (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Minh Giang (CK): 200.000đ, Duong Anh Nghi (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Manh Thang (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Nguyen Thi Kim Thoa (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Son (CK): 200.000đ, Nguyen Van Muon (CK): 600.000đ, Doc gia (CK): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Long Thuy - Bac Lieu (CK): 2.300.000đ, Bạn đọc TK số… 03474 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 99978 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 96003 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…10611 (CK): 100.000đ, Vo Thi Hoang Lan (CK): 200.000đ, Tran Thi Kim Anh (CK): 500.000đ, Tran Mai Phuong (CK): 500.000đ, Phan Minh Huy (CK): 200.000đ, Bạn đọc …05678 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 49459 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00150 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 60278 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 96376 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 9018 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 58949 (CK): 200.000đ, Nguyen Viet Hung (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Duong Thi Thanh Tuyen (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88888 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Binh (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Lang (CK): 300.000đ, Tran Trung Thanh (CK): 300.000đ, Ho Van Ut Em (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 46238 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… (CK): 2.000.000đ, Huynh Van Be (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 44579 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 28818 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 03888 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 22295 (CK): 100.000đ, Huynh Thi Kim Anh (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tuyet Nga (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 46561 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 54657 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 92001 (CK): 500.000đ, Phan Quoc Hung (CK): 300.000đ, Pham Van Tam (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tuyet Lan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 41984 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 184429, (Ck): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Luong Bich Ha (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00867 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 57979 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Voc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 29149 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96979 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 30240 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 95979 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55187 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 43568 (CK): 200.000đ, Truong Thi Thao (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55549 (CK): 200.000đ, Phan Thi Yen Nhi (CK): 100.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 98066 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53125 (CK): 500.000đ, Tran Manh Cuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Do Ngoc Tho (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 22222 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thai Hien (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 16006 (CK): 200.000đ, Trinh Thi Nhuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31483 (CK): 500.000đ, Nguyen Van Dong (CK): 200.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thuận HCCG 23-16 (21-3): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Pham Viet Tuyen (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05019 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Tham (CK): 300.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc P.13- Q. 4 (CK): 100.000đ, Nguyen Vinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp anh Phan Hải HCCG 23-15 (18-3): Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc P.13- Q. 4 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp GĐ Ông Nguyễn Văn Được HCCG 23-14 (14-3): Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Tham (CK): 200.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc P.13- Q. 4 (CK): 100.000đ.

Giúp em Trần Minh Nhựt HCCG 23-13 (10-3): Bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 73582, (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Châu Linh HCCG 23-12 (09-3): Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 72515 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Bảo Ánh HCCG 23-11 (03-3): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp GĐ Bà Võ Thị Tứ HCCG 23-10 (28-02): Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 100.000đ.

Giúp GĐ chị Hồ Thị Khế HCCG 23-03 (4-02): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP:Cô Oanh - Q. Gò Vấp (CK): 1.200.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Khuu Ngoc Khang (CK): 40.000đ, Nguyen Minh Quang (CK): 10.000đ, Nguyen Truong Kien (CK): 100.000đ, Do Viet Thang (CK): 48.000đ, Nguyen Van Thieu (CK): 200.000đ.

ng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng- Báo SGGP:Liên chi Hội Hô hấp TPHCM (CK): 35.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bố nằm liệt, 4 con có nguy cơ nghỉ học

Anh Đoàn Khắc Bình (40 tuổi, trú thôn 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) là trụ cột chính trong gia đình có vợ là chị Đinh Thị Nghĩa (37 tuổi, trú cùng địa phương) và 4 người con đang tuổi ăn học.

Bạn đọc tiếp sức

Trao hỗ trợ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn

Tuần qua, tại Báo SGGP, đại diện Ban CTBĐ - CTXH đã trao 50 triệu đồng bạn đọc đóng góp, hỗ trợ em Phan Hoàng Gia Hy (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận, TPHCM), nhân vật trong bài “Nữ sinh nghèo mắc bệnh lạ” đăng trên trang Nhịp cầu nhân ái, Báo SGGP ngày 2-5-2023.