Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 22 đến ngày 28-3)

Từ ngày 22 đến ngày 28-3-2023, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp GĐ anh Nguyễn Duy Điệp HCCG 23-18 (28-3): Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ.

Giúp em Thạch Huỳnh Thúy Lan HCCG 23-17 (24-3): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, anh Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 260.000đ, Nguyen Van Dung (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Minh Giang (CK): 200.000đ, Duong Anh Nghi (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Manh Thang (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Nguyen Thi Kim Thoa (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Son (CK): 200.000đ, Nguyen Van Muon (CK): 600.000đ, Doc gia (CK): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Long Thuy - Bac Lieu (CK): 2.300.000đ, Bạn đọc TK số… 03474 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 99978 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 96003 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…10611 (CK): 100.000đ, Vo Thi Hoang Lan (CK): 200.000đ, Tran Thi Kim Anh (CK): 500.000đ, Tran Mai Phuong (CK): 500.000đ, Phan Minh Huy (CK): 200.000đ, Bạn đọc …05678 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 49459 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00150 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 60278 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 96376 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 9018 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 58949 (CK): 200.000đ, Nguyen Viet Hung (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Duong Thi Thanh Tuyen (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88888 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Binh (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Lang (CK): 300.000đ, Tran Trung Thanh (CK): 300.000đ, Ho Van Ut Em (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 46238 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… (CK): 2.000.000đ, Huynh Van Be (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 44579 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 28818 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 03888 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 22295 (CK): 100.000đ, Huynh Thi Kim Anh (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tuyet Nga (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 46561 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 54657 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 92001 (CK): 500.000đ, Phan Quoc Hung (CK): 300.000đ, Pham Van Tam (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tuyet Lan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 41984 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 184429, (Ck): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Luong Bich Ha (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00867 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 57979 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Voc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 29149 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96979 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 30240 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 95979 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55187 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 43568 (CK): 200.000đ, Truong Thi Thao (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55549 (CK): 200.000đ, Phan Thi Yen Nhi (CK): 100.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 98066 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53125 (CK): 500.000đ, Tran Manh Cuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Do Ngoc Tho (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 22222 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thai Hien (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 16006 (CK): 200.000đ, Trinh Thi Nhuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31483 (CK): 500.000đ, Nguyen Van Dong (CK): 200.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thuận HCCG 23-16 (21-3): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Pham Viet Tuyen (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05019 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Tham (CK): 300.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc P.13- Q. 4 (CK): 100.000đ, Nguyen Vinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp anh Phan Hải HCCG 23-15 (18-3): Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc P.13- Q. 4 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp GĐ Ông Nguyễn Văn Được HCCG 23-14 (14-3): Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Tham (CK): 200.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ, Co Chi - P. 13 - Q. 8 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc P.13- Q. 4 (CK): 100.000đ.

Giúp em Trần Minh Nhựt HCCG 23-13 (10-3): Bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 73582, (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Châu Linh HCCG 23-12 (09-3): Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 72515 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Bảo Ánh HCCG 23-11 (03-3): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp GĐ Bà Võ Thị Tứ HCCG 23-10 (28-02): Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 100.000đ.

Giúp GĐ chị Hồ Thị Khế HCCG 23-03 (4-02): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP:Cô Oanh - Q. Gò Vấp (CK): 1.200.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Khuu Ngoc Khang (CK): 40.000đ, Nguyen Minh Quang (CK): 10.000đ, Nguyen Truong Kien (CK): 100.000đ, Do Viet Thang (CK): 48.000đ, Nguyen Van Thieu (CK): 200.000đ.

ng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng- Báo SGGP:Liên chi Hội Hô hấp TPHCM (CK): 35.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục