Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 3 đến 9-8-2022)

Từ ngày 3 đến ngày 9-8-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bà Vương Thị Tuấn HCCG 22-51 (09-8): Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Vo Thanh Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 82399 (CK): 250.000đ,  Mai Son (CK): 1.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ.

Giúp gđ chị Phan Thị Huệ HCCG 22-50 (05-8): Bảo Anh + Yến Như (Q.3): 500.000đ, bà Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 48885 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 12993 (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Hoang Duc Tuan (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Le Pham Thuy Trang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256(CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 20.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85652 (CK): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ.

Giúp gđ anh Lê Hoàng Long HCCG 22-49 (02-8): Bạn đọc: 250.000đ, ông Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, bà Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 78256(CK): 300.000đ.

Giúp bà Lê Thị Quí HCCG 22-48 (29-7): Bạn đọc: 250.000đ, bà Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ,  Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Nguyen Thi Hoang Sa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 35011 (CK): 100.000đ.

Giúp em Trần Hoài Phi HCCG 22-47 (19-7): ông Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, bà Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Dung (Q.5): 500.000đ, Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp gđ chị Bùi Thị Cúc HCCG 22-46 (19-7): ông Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Dung (Q.5): 500.000đ, Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ.

Giúp bé Kim Thiên Ân HCCG 22-43 (08-7): Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp chị Lê Thị Xuân HCCG 22-41 (01-7): Luong Phu Le (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ,

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số… 28868 (CK): 2.000.000đ, Do Duy Hoa (CK): 32.288đ, Tran Thi Thu Phuong (CK): 1.100.000đ, Luu Khanh Linh (CK): 1.100.000đ, Tran Thi Thuy Nga (CK): 10.000đ, Nguyen Hoang Toi (CK): 19.000đ, Bạn đọc TK số… 34111 (CK): 27.000đ, Vo Thi Thu Hong (CK): 300.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục