Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 31-3 đến ngày 6-4-2022)

Từ ngày 31-3 đến ngày 6-4-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Huỳnh Thanh Diệu HCCG 22-21 (05-4): Bảo Anh + Yến Như (Q.3): 500.000đ, Đức Minh + Minh Phúc (Q.10): 400.000đ, Cù Văn Thuận (Phước Long B, TP. Thủ Đức): 300.000đ, Phạm Hoàng Oanh (Tô Hiến Thành, Q.10): 500.000đ, Gia đình ông bà Phạm Văn Xâm và các con (Trần Quý, P. 4, Q. 11): 1.000.000đ, Bảo Minh (Q.Bình Thạnh): 2.000.000đ, Lê Thị Bé (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Tăng Văn Xuân (Bến Vân Đồn, P.2, Q.4): 500.000đ, Dương Thị Thật (P. 5, Q. 3): 300.000đ,  Vo Van The (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Toan (CK): 200.000đ, Tran Quang Tiep (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 75068 (CK): 500.000đ, Luu Quan Trong (CK): 500.000đ, Ngo Thien Nhan (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 34006 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31483 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 12353 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00020 (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 97168 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 65157 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thu Loan - 47 Ngo Thi Thu Minh (CK): 20.000.000đ, Tran Hoang Chinh (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bà To Thi Phan - quận Tân Bình (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 22012 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 61236 (CK): 1.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 36117 (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Hanh (CK): 50.000đ, Nguyen Van Uyen (CK): 400.000đ, Le Kien Nhan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 23019 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79086 (CK): 50.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 275.000đ, Bạn đọc TK số …99632 (CK): 500.000đ, P. Bang + P. Thanh (CK): 800.000đ, Pham Thi Lan (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, cô Xuyen KP5. P.14. Q5. TP HCM  (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hoài Anh HCCG 22-20 (01-4): Bạn đọc TK số… 87112 (CK): 100.000đ, Tran Do Minh Tien (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Vo Thi Chinh (CK): 200.000đ, Mai Van Tung (CK): 6.000.0000đ, Bạn đọc TK số… 794015 (CK): 200.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Pham Thi Linh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 93947 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 28859 (CK): 100.000đ, HChi Dan Mach (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 17019 (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 96011 (CK): 500.000đ,  Ngo Anh Dao (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60291 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuong (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 125.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Le Thi Phuong Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 91015 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90737 (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Ngo Bao Diep Q.2 (CK): 247.000đ, Vo Thi Thu Thao (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Vo Thi Hoa (CK): 100.000đ, CTCP Au Lac (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số… 42178 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65875 (CK): 2.000.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Minh Khôi HCCG 22-19 (29-3): Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ,  Bạn đọc (Q. Tân Phú): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Thái Phương (Q. 4): 1.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Bui Thi Bang Tam (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ, ông Cao Van Tuan (CK): 2.100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 65875 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Ái HCCG 22-18 (25-3): Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Ngo Thi Tuyet (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 94007 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65875 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Ngô Văn Kiểm HCCG 22-17 (22-3): Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Nguyen Van Duc  (CK): 450.000đ, Bạn đọc (CK): 1.500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Văn Anh HCCG 22-16 (18-3): Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ.

Giúp bà Phan Thị Nga HCCG 22-15 (15-3): Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ,Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ.

Giúp chị Trần Thị Thanh HCCG 22-14 (8-3): Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp bà Kpă Tă HCCG 22-13 (04-3): Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Manh (CK): 200.000đ.

Giúp em Phạm Thị Mỹ HCCG 22-12 (01-3): Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp bé Trần Minh Hoài HCCG 22-11 (25-2): Manh (CK): 200.000đ.

Giúp GĐ chị Phan Thị Hường HCCG 22-10 (22-2): Manh (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Thiện HCCG 22-07 (11-02): Manh (CK): 200.000đ.

Giúp bà Triệu Thị Hạnh HCCG 22-04 (18-1): Bạn đọc TK số… 74887 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bà Trần Thị Ngụ HCCG 21-86 (21-12): Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ.

Giúp bé Trần Thiên Phúc HCCG 21- 82 (07-12): Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Thầy Nguyễn Đức Liên (lớp Nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo VN): 500.000đ, Nguyen Huu Phuc (CK): 500.000đ, Dinh Thi Thuy Ngoc (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, KSOR NOL (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Lan (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Gia đình ông Phạm Văn Thời (Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp): 60.000.000đ, Gia đình cố GS-BS. Nguyễn Văn Hưởng (Cống Quỳnh, Q.1): 20.000.0000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Dương Thị Thật (P. 5, Q. 3): 400.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH SX -TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất. P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Dương Thị Thật (P. 5, Q. 3): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa BV Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ trẻ mồ côi do covid-19: Manh (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Mang bệnh nặng, vẫn chăm mẹ già

Năm 2007, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) kết luận bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1965,ngụ 51B/7 Minh Phụng, phường 5, quận 6, TPHCM) bị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 2. Bà Thủy được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. 

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).
" />