Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP

Từ ngày 2-5 đến ngày 15-5-2015, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp Bệnh viện Ung bướu: Cty CP vận tải giao nhận & thương mại Quang Châu (P12, Bình Thạnh): 2.000.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 4.000.000đ.

Giúp bếp ăn Bảo Hòa: Cty CP vận tải giao nhận & thương mại Quang Châu (P12, Bình Thạnh): 1.000.000đ. 

Giúp chùa Phật Minh: Anh Trí Đức: 1.000.000đ. 

Giúp Nạn nhân chất độc da cam: Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ P10, Tân Bình): 1.000.000đ. 

Giúp nạn nhân động đất ở Nepal: Cao Thị Kim Ngân (Q8-TPHCM): 500.000đ, Cô Anh và Cô Huê (P1, Q6): 300.000đ, Nguyễn Hữu Ngọc (P1, Q10): 300.000đ.

Giúp bệnh nhân nghèo: Cty CP vận tải giao nhận & thương mại Quang Châu (P12, Bình Thạnh): 1.000.000đ. 

Giúp tôn tạo lăng Bác Hồ: Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ P10, Tân Bình): 1.000.000đ. 

Giúp trung tâm Thạnh Lộc: Bạn đọc (Q10-TPHCM); 2.000.000đ. 

Giúp Quỹ Xã hội-từ thiện Báo SGGP: Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 1.500.000đ, Cty CP vận tải giao nhận & thương mại Quang Châu (P12, Bình Thạnh):2.000.000đ, Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ P10, Tân Bình): 1.000.000đ, Ông Huỳnh Tâm Trung (Trần Đình Xu, Q1): 500.000đ, Chị Huỳnh Thị Sang (Nguyễn Văn Luông P11, Q6): 1.400.000đ. 

Giúp Nguyễn Thị Diễm: Trần Huỳnh (Q10-TPHCM): 300.000đ. 

Giúp chị Bùi Thị Thanh Nga: Nguyễn Văn Xuân (Q5-TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc Báo SGGP (Q11-TPHCM): 500.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Tân Bình): 300.00đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Lê Thị Riêng,Q1): 200.000đ, Anh Tuấn (Thủ Đức): 30.000đ, Đặng Trương Thanh Minh (Q10-TPHCM): 500.000đ, Hai bé Lâm Anh Thông và Lâm Anh Thảo (Q5-TPHCM): 1.000.000đ, Anh Dân (Q5-TPHCM): 200.000đ, Nguyễn Thị Chín (Q5-TPHCM): 200.000đ, Anh Nam (Tân Phú): 200.000đ, Bạn đọc (Q10-TPHCM): 2.000.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ, Bạn đọc (Q8-TPHCM): 100.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Bạn đọc (Q3-TPHCM): 400.000đ, Anh Trí Đức: 1.000.000đ, Bà Ngọc Lan (Trần Bình Trọng, Bình Thạnh): 400.000đ, Bạn đọc quận 3: 200.000đ, Nguyen Xuan Huy (ck): 200.000đ, Nguyen Thi Minh Huan (ck): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ. 

Giúp Ngô Thị Hải Nguyên: Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.000.000đ, Bà Tăng Phương (Q11-TPHCM): 100.000đ, Bé Thành Đạt (Bình Tân): 100.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bạn đọc (Phú Nhuận): 200.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Bà Ngọc Lan (Trần Bình Trọng, Bình Thạnh): 400.000đ.

Giúp bé Hồ Triệu Tấn: Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ.

Giúp bà Trần Thị Kim Liên: Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ.

Giúp bà Lê Thị Tri: Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 500.000đ, Trần Huỳnh (Q10-TPHCM): 300.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ.

Giúp thầy Đặng Văn Hiến: Anh Trí Đức: 2.000.000đ, Bạn đọc (Q8-TPHCM): 200.000đ, Bé Phạm Đăng Minh (Q5-TPHCM): 500.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Chị Cúc (Q11-TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc (Phú Nhuận): 200.000đ, Cty CP vận tải giao nhận & thương mại Quang Châu (P12, Bình Thạnh): 2.000.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ, Bạn đọc (Q8-TPHCM): 200.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Bà Ngọc Lan (Trần Bình Trọng, Bình Thạnh): 400.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ, Dieu Thi Kim Dung (ck): 500.000đ.  

Giúp em Đức Trung: Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 500.000đ, Bà Phụng (Q6-TPHCM): 500.000đ, Trần Huỳnh (Q10-TPHCM): 500.000đ, Bé Thành Đạt (Bình Tân): 100.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ, Doan Ngoc Hai-UBNDQ1: 400.000đ.

Giúp Trần Mạnh Hùng: Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 500.000đ, Bé Thành Đạt (Bình Tân): 100.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ. 

Giúp bé Phạm Thiên Vũ: Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 500.000đ, Bé Thành Đạt (Bình Tân): 100.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ. 

Giúp chị Trần Thị Tánh: Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.000.000đ, Bà Tăng Phương (Q11-TPHCM): 100.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ.

Giúp thầy Triệu: Pham Ngoc Tan (ck): 586.327đ.

Giúp em Trầm Siêu Cường: Thiện Văn (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ, Huỳnh Hoa (P12, Q5): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q8-TPHCM): 200.000đ. 

Giúp em Y Thương: Bà Võ Thị Thanh Liên (P10, Q5): 1.000.000đ, Bà Nguyễn Thị Thục (Q5-TPHCM): 100.000đ, Từ Xú (P5, Q10): 300.000đ, Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Lê Thị Riêng,Q1): 300.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bà Phụng (Q6-TPHCM): 500.000đ, Bà Tăng Phương (Q11-TPHCM): 100.000đ, Ông Phạm Ngọc Xuân (P12, Q6): 400.000đ, Trần Thị Ánh Nga (USA): 2.200.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 150.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Bà Ngọc Lan (Trần Bình Trọng, Bình Thạnh): 400.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ.

Quỹ Xã hội-Từ thiện Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

                 BAN CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 18 giờ ngày 18-1-2021 đã có 95.553.772 ca xác nhận mắc Covid-19, có 2.041.239 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 24.482.050 ca mắc, 407.202 tử vong; Ấn Độ: 10.572.672 ca mắc, 152.456 ca tử vong; Brazil: 8.488.099 ca mắc, 209.868 ca tử vong; Nga: 3.591.066 ca mắc, 66.037 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.539 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.402 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.

Địa chỉ cần giúp đỡ

Vợ chồng già mắc bệnh hiểm nghèo

Gia đình ông Nguyễn Văn Ngon (61 tuổi) thuộc diện hộ nghèo ở ấp 2, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đã vậy, ông Ngon mắc bệnh ung thư gan, còn vợ ông bị lao phổi đã nhiều năm nay khiến gia đình càng thêm kiệt quệ.

Bạn đọc tiếp sức

381,2 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 3 và 4-2020, Báo SGGP đã chuyển 381,2 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm gửi các hoàn cảnh cần giúp, đã đăng trên Báo SGGP.