Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 1 đến ngày 10-7)

Từ ngày 1 đến ngày 10-7-2015, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:
Giúp Bệnh viện Ung bướu: Cty TNHH SXTM DP Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 4.000.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ.

Giúp chị Trần Thị Cẩm Tú: Huỳnh Tâm Trung (Q1-TPHCM): 350.000đ, Bạn đọc (Q3-TPHCM): 200.000đ, Cty TNHH SXTM DP Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Chị Hạnh (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (Q8-TPHCM): 200.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 200.000đ, Chu Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (ck): 300.000đ, Mai Duc Vien (ck): 1.000.000đ.

Giúp chùa Phật Minh: Anh Trí Đức: 1.000.000đ. 

Giúp Quỹ Xã hội-từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc: 500.000đ,  Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ.

Giúp chị Bùi Thị Thanh Nga: Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ.

Giúp em Trầm Siêu Cường: Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ.

Giúp Nguyễn Quốc Sơn: Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Ông Nguyễn Kim Sung (236/6 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Thủ Đức): 100.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ. 
Giúp bé Trần Huyển Nghi: Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ.

Giúp chị Phan Tú Mai: Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Ông Nguyễn Kim Sung (236/6 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Thủ Đức): 100.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ.

Giúp anh Ngọc Muốn: Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Mạo: Anh Trí Đức: 500.000đ. 

Giúp cụ Tri: Ông Lê Quang Thọ, Q12: 500.000đ.

Giúp em Đức Trung: Ông Lê Quang Thọ, Q12: 500.000đ

Giúp em Phùng Văn Vương: Ông Lê Quang Thọ, Q12: 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Thành: Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 200.000đ.

Giúp ông Lê Công Lợi: Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Ông Nguyễn Kim Sung (236/6 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Thủ Đức): 100.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ.

Giúp Lê Văn Nhân: Bạn đọc (Q3-TPHCM): 200.000đ, Mười Út (Q1-TPHCM): 150.000đ, Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (Q8-TPHCM): 200.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 200.000đ, Nguyen Xuan Huy (ck): 300.000đ, Ban doc chuyen khoan ngan hang: 50.000đ, Một bạn đọc (CK): 200.000đ, Ho Nguyet Thu (ck): 2.000.000đ, Nguyen Phi Hung (ck): 1.000.000đ, Chu Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ.

Giúp Phạm Thị Huệ: Bạn đọc (Q3-TPHCM): 200.000đ, Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Chị Bạch Nga (Q5-TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc (Q8-TPHCM): 200.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 200.000đ, Ban doc chuyen khoan ngan hang: 50.000đ, Một bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp bé Thiên Vũ: Ông Lê Quang Thọ, Q11: 300.000đ.

Giúp bà Trần Thị Kim Liên: Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Ông Lê Quang Thọ, Q12: 500.000đ, Ông Nguyễn Kim Sung (236/6 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Thủ Đức): 100.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ. 

Giúp bé Vũ Mộc Tiên: Bạn đọc (Q3-TPHCM): 200.000đ, Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Chị Bạch Yến (Q5-TPHCM): 200.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 200.000đ, Nguyen Thi Mai Huong (ck): 1.000.000đ.

Giúp Võ Tiến Bảo: Bà Nguyễn Thị Bé (P15, Q10): 100.000đ, Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 200.000đ, Tran Quynh Chi (ck): 1.000.000đ, Vo Thi Kim Thanh (ck): 300.000đ.

Giúp bà Huỳnh Ngọc Kiên: Ông Nguyễn Công Chánh (P15, Q10): 400.000đ, Nguyễn Thị Son (P. Tân Kiểng, Q7): 500.000đ, Anh Trí Đức: 1.000.000đ, Chú Nguyễn Đình Hân (P12, Q4): 500.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Lê Thị Riêng, Q1): 300.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Tân Bình): 300.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Hương Linh, Phan Thị Út (P8, Q6): 400.000đ, Cụ Lâm và cụ Tý (Q10-TPHCM): 1.000.000đ, Bà Nguyễn Thị Chín (Q5-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 200.000đ, Trần Văn Phong: 100.000đ, Bạn đọc (Q2-TPHCM): 1.000.000đ, Bà Nguyễn Thị Tùng Vân (P13, Q5): 400.000đ, Cô Diệu Tâm (Q11-TPHCM): 1.000.000đ.

Giúp Lê Văn Hùng: Bạn đọc (Q3-TPHCM): 200.000đ, Cty TNHH SXTM DP Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 2.000.00đ, Anh Trí Đức: 1.000.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Tạ Tỷ (P15, Q5): 200.000đ, Thái Hồng Lan (An Dương Vương, Bình Tân): 200.000đ, Mười Út (Q1-TPHCM): 150.000đ, Bà Nguyễn Thị Chín (Q5-TPHCM): 100.000đ, Chú Nguyễn Đình Hân (P12, Q4): 500.000đ, Tù Xú (P5, Q10): 300.000đ, Lê Trương Ngọc Minh Quyên (P2, Q3): 1.500.000đ, Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Chị Bạch Nga (Q5-TPHCM): 200.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 200.000đ, Tran Thi Phuong (ck): 200.000đ, Hoang Duc Tuan (ck): 1.000.000đ, Vuong Van Hieu (ck): 500.000đ, Ong Hoang Kim (đồng hương Quảng Nam): 2.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Tám: Anh Trí Đức: 1.000.000đ, Cty TNHH SXTM DP Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 2.000.000đ, Ông bà Tú (Q3-TPHCM): 10.000.000đ, Nguyễn Trọng Duy: 1.000.000đ, Tạ Tỷ (P15, Q5): 200.000đ, Thái Hồng Lan (An Dương Vương, Bình Tân): 200.000đ, Bà Tăng Phương (Q11-TPHCM): 200.00đ, Anh Điền (Q6-TPHCM): 250.000đ, Vương Cẩm Đức (Q10-TPHCM): 300.000đ, Chú Nguyễn Đình Hân (P12, Q4): 1.000.000đ, Ông Đặng Trương Thanh Minh (Q10-TPHCM): 500.000đ, Bà Nguyễn Thị Ba (Q10-TPHCM): 500.000đ, Bà Phụng, Q6: 500.000đ, Bạn đọc (Q8-TPHCM): 200.000đ, Chú Phạm Văn Luận (Q10-TPHCM): 100.000đ, Bà Nguyễn Thị Chín (Q5-TPHCM): 100.000đ, Bùi Văn Y, Phạm Thị Tuyết (Tiền Giang): 200.000đ, Nguyen Truc Thuy Quynh (ck): 300.000đ, Tran Buu Chau (ck): 500.000đ. 

Quỹ Xã hội-Từ thiện Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

        BAN CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Gia đình có 2 con bệnh nặng

Chống chọi với bệnh suy thận, em Trần Thị Thảo My (ảnh, 13 tuổi, thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phải bỏ học từ 2 năm trước. Bệnh của Thảo My trở nặng, biến chứng sang nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Phải chạy thận 3 lần/tuần khiến cơ thể vốn đã nhỏ nhắn của em thêm gầy gò, xanh xao. 

Bạn đọc tiếp sức