Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 10 đến 16-1-2024)

Từ ngày  10 đến ngày 16-1-2024, Quỹ xã hội-từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp ông Trần Văn Chiến HCCG 24-05 (15-01-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Kim Hồng (Q.3): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 83365 (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Ngoc Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 25018 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 60006 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình bé Võ Tấn Tâm HCCG 24-04 (12-01-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 06101 (CK): 300.000đ, Nguyen Kim Phuong (CK): 100.000đ, Nguyen Minh Phuc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 10013 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 83365 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 00027 (CK): 300.000đ, Phan Nguyen Phuong Thao (CK): 500.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 48026 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88707 (CK): 20.000đ, Bui Thi Bang Tam (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 95959 (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 500.000đ, GD Nang (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 98999 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, HP (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 27720 (CK): 100.000đ, Duong Thi Trung Hieu (CK): 200.000đ, Doan Duy Lien (CK): 200.000đ, Nguyen Quang Dat (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 16022 (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 39017 (CK): 1.000.000đ, Ho Van Xuong (CK): 500.000đ, Ba Nguyen Thi Than va Phan Thi Tran (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bé Y Ngọc HCCG 24-03 (8-01-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Co Chi (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tang Tu Thanh (CK): 200.000đ.

Giúp bà Đào Thị Thanh HCCG 24-02 (5-01-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Co Chi (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, HP (CK): 500.000đ.

Giúp ông Phan Khắc Kiên HCCG 24-01 (02-01-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Đặng Thị Nga (Trần Bình Trọng, P. 4, Q.5): 500.000đ, Co Chi (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Văn Chí Trung HCCG 23-77B (29-12): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Dinh Thach My An (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ.

Giúp ông Nguyễn Hồng Trí HCCG 23-77 (25-12): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ.

Giúp bé Ngô Tấn Tài HCCG 23-76 (23-12): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 60003 (CK): 250.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp cháu Y Kiều Phương HCCG 23-75 (18-12): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ.

Giúp ông Đinh Khắc Liêu HCCG 23-74 (15-12): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ngọc Lam HCCG 23-73 (11-12): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ.

Giúp bé Ngô Việt Hiền HCCG 23-72 (08-12): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Đình Thiên HCCG 23-71 (21-11): Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Lê Thị Bé Em HCCG 23-70 (04-12): Bạn đọc TK số… 71758 (CK): 255.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Aithuy (CK): 462.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục