Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 15 đến 21-5-2024)

Từ ngày 15 đến 21-5-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình anh Nguyễn Doãn Cường HCCG 24-34 (20-5-2024): Nguyen Thi Ngoc Trinh (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 99968 (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 69467 (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78014 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 51009 (CK): 2.000.000đ.

Giúp em Y Thi HCCG 24-33 (18-5-2024): Doan Thanh Sang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97006 (CK): 200.000đ, Nguyen Nhu Duc (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 86001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Luong Ngoc (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 06009 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Văn Khỏi HCCG 24-32 (13-5-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11010 (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Co Chi - P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Co Kim (CK): 3.500.000đ.

Giúp em Phạm Văn Hải Dương HCCG 24-31 (11-5-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Lê Thành Lý (Lê Đại Hành, P.6, Q.11): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi - P.13 Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Trần Nguyễn Như Quỳnh HCCG 24-30 (6-5-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Le Thi Hoa (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Co Chi - P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Định HCCG 24-29B (3-5-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình anh Phạm Văn Toản HCCG 24-29 (29-4-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Vinh HCCG 24-28 (22-4-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đức Khánh HCCG 24-27 (19-4-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Vòong Vạn Vương HCCG 24-16 (8-3-2024): Bạn đọc TK số… 81207 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Minh Chau (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Phan Thi Thu Cuc (CK): 5.500.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Thắp sáng Niềm tin - Vượt khó đến trường” - Báo SGGP: BIDV Ha Giang (CK): 215.900.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục