Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 27-3 đến 2-4-2021)

SGGP
Từ ngày 27-3 đến ngày 2-4-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gđ. chị Nguyễn Thị Đức – HCCG 21-21 (2-4): Lê Thị Ngọc Yến (C/c. LaKai, P. 7, Q. 5): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Nhung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 41002 (CK): 200.000đ, Huynh Thi Nhu Thuy (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 35017 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 50.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Vo Thi Thu Ba (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 95349 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 35674 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thanh (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Thanh - Bà BT (CK): 200.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. anh Phan Văn Việt – HCCG 21-20 (30-3): Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, bạn đọc TK số… 96505 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 35674 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 8568 (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 120.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số.. 65059 (CK): 300.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. ông Nguyễn Văn Cẩn – HCCG 21-19 (26-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, bạn đọc TK số… 31655 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 38501(CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Ho Truong Thanh Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 73019 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85465 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 50259 (Ck): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 32972 (Ck): 100.000đ, Pham Ngoc Tan (CK): 5.000.000đ, Nguyen Tan Vinh (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Phuong Thao (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 13627 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 92501 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 35674 (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 64314 (CK): 300.000đ, Tam Hao (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 200.000đ, Tang Tuyet Phan (CK): 300.000đ, Truong Thao Loan (CK): 200.000đ, Vi Van Duong (CK): 500.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 68026 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 29002 (CK): 400.000đ, bạn đọc TK số… 75012 (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Vu Nhu The (CK): 300.000đ, Do Thi Kim Chi (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 87829 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Duc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 120.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Pham Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ.

Giúp bé Lê An Khang – HCCG 21-18 (23-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, anh Ấm (Q. 1): 600.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, bạn đọc TK số… 80257 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …31073 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91079 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 93386 (CK): 50.000đ, Hoang Thi Minh Hieu (CK): 100.000đ, Le Thi Be Nam (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 120.000đ, Nguyen Ngoc Duc (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 08611 (CK): 300.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ, Mai Thi Kim Thu (CK): 2.000.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ.

Giúp gđ chị Võ Thị Nghi – HCCG 21-17  (19-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Le Thi Be Nam (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 48899 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gđ anh Phạm Văn Võ – HCCG 21-16 (16-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Pham Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ.

Giúp em Trần Văn Khắc – HCCG 21-15 (12-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, bạn đọc TK số… 16586 (CK): 100.000đ, Le Thi Be Nam (CK): 100.000đ.

Giúp em Phan Lê Quỳnh Nhi Nữ – HCCG 21-14 (9-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Nguyen Thi Thanh (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 82589 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Thao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83637 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 83794 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88693(CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Bình (CK): 200.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Sáng – HCCG 21-13 (5-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Đăng Khoa – HCCG 21-12 (2-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 500.000đ.

Giúp cụ Lê Thị Quyện – HCCG 21-10 (23-2): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ.

Giúp gđ chị Nguyễn Thị Huệ - HCCG 21-09 (18-2): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp gđ chị Nguyễn Thị Nhất - HCCG 21-08 (5-2): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Đình Minh Nhật - HCCG 21-07 (29-1): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (CK): 25.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Pham Hoang Phuong Thanh (CK): 300.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhi nghèo Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Ủng hộ chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre – báo SGGP: Võ Long Hồ (Q. 8): 2.400.000đ.

Ủng hộ chương trình “Chia sẻ cùng người dân vùng lũ miền Trung” báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TPHCM trong giờ học thực hành

Tăng học phí song hành hỗ trợ người học

Từ năm 2022, học phí đại học, giáo dục nghề nghiệp sẽ tăng theo Nghị định số 81/2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (gọi tắt là Nghị định 81). Theo đó, mức học phí mới của nhiều trường công lập, nhất là các trường mới tự chủ, sẽ có sự điều chỉnh theo hướng tăng gấp đôi so với mức học phí cũ. Do đó, để giảm áp lực cho người học, các trường cũng nỗ lực đưa ra nhiều chính sách miễn, giảm và nhiều loại học bổng. 

Địa chỉ cần giúp đỡ

Nữ sinh nhà nghèo mắc bệnh nan y

Cách đây hơn 6 năm, khi đang học lớp 7, em Hầu Thị Thu Chi (17 tuổi, trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) bỗng dưng bị đau nhức khớp. Gia đình đưa đi khám mới biết Chi bị lao xương do Lupus ban đỏ. 

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).