Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 27-3 đến 2-4-2021)

SGGP
Từ ngày 27-3 đến ngày 2-4-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gđ. chị Nguyễn Thị Đức – HCCG 21-21 (2-4): Lê Thị Ngọc Yến (C/c. LaKai, P. 7, Q. 5): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Nhung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 41002 (CK): 200.000đ, Huynh Thi Nhu Thuy (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 35017 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 50.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Vo Thi Thu Ba (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 95349 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 35674 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thanh (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Thanh - Bà BT (CK): 200.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. anh Phan Văn Việt – HCCG 21-20 (30-3): Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, bạn đọc TK số… 96505 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 35674 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 8568 (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 120.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số.. 65059 (CK): 300.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. ông Nguyễn Văn Cẩn – HCCG 21-19 (26-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, bạn đọc TK số… 31655 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 38501(CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Ho Truong Thanh Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 73019 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85465 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 50259 (Ck): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 32972 (Ck): 100.000đ, Pham Ngoc Tan (CK): 5.000.000đ, Nguyen Tan Vinh (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Phuong Thao (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 13627 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 92501 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 35674 (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 64314 (CK): 300.000đ, Tam Hao (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 200.000đ, Tang Tuyet Phan (CK): 300.000đ, Truong Thao Loan (CK): 200.000đ, Vi Van Duong (CK): 500.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 68026 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 29002 (CK): 400.000đ, bạn đọc TK số… 75012 (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Vu Nhu The (CK): 300.000đ, Do Thi Kim Chi (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 87829 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Duc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 120.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Pham Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ.

Giúp bé Lê An Khang – HCCG 21-18 (23-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, anh Ấm (Q. 1): 600.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, bạn đọc TK số… 80257 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …31073 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91079 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 93386 (CK): 50.000đ, Hoang Thi Minh Hieu (CK): 100.000đ, Le Thi Be Nam (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 120.000đ, Nguyen Ngoc Duc (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 08611 (CK): 300.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ, Mai Thi Kim Thu (CK): 2.000.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ.

Giúp gđ chị Võ Thị Nghi – HCCG 21-17  (19-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Le Thi Be Nam (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 48899 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gđ anh Phạm Văn Võ – HCCG 21-16 (16-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Pham Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ.

Giúp em Trần Văn Khắc – HCCG 21-15 (12-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, bạn đọc TK số… 16586 (CK): 100.000đ, Le Thi Be Nam (CK): 100.000đ.

Giúp em Phan Lê Quỳnh Nhi Nữ – HCCG 21-14 (9-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Nguyen Thi Thanh (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 82589 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Thao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83637 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 83794 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88693(CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Bình (CK): 200.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Sáng – HCCG 21-13 (5-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Đăng Khoa – HCCG 21-12 (2-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 500.000đ.

Giúp cụ Lê Thị Quyện – HCCG 21-10 (23-2): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ.

Giúp gđ chị Nguyễn Thị Huệ - HCCG 21-09 (18-2): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp gđ chị Nguyễn Thị Nhất - HCCG 21-08 (5-2): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Đình Minh Nhật - HCCG 21-07 (29-1): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (CK): 25.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Pham Hoang Phuong Thanh (CK): 300.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhi nghèo Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Ủng hộ chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre – báo SGGP: Võ Long Hồ (Q. 8): 2.400.000đ.

Ủng hộ chương trình “Chia sẻ cùng người dân vùng lũ miền Trung” báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Vợ bị ung thư nuôi chồng bệnh tật và 2 con thơ

Chị Lê Thị Thủy (40 tuổi, trú tại tổ 2, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) lập gia đình với anh Nguyễn Minh Trí (56 tuổi) từ năm 2002. Anh chị có 2 con trai, đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ tròn 3 tuổi. Cả nhà sống phụ thuộc vào mấy sào ruộng. 

Bạn đọc tiếp sức

46 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thư mắt

Ngày đầu năm mới, chị Phạm Thị Thiên Nga (ở 23/423 đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không khỏi bất ngờ và xúc động khi cầm trên tay 46 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ con gái mình là bé Lê Thị Như Ý.